ชื่อที่มีคำว่า นลิน

           ชื่อที่มีคำว่า นลิน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกบัว  

นลินทิพย์  (  Nalintip  ,  Nalinthip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา  

นลินประไพ  (  Nalinprapai  ) แปลว่า    งามดั่งดอกบัว  

นลินประภา  (  Nalinprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดอกบัว  

นลินผกา  (  Nalinphaka  )  แปลว่า  ดอกบัว  

นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว  

นลินภัสร์  (  Nalinpas  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งแสงสว่าง  

นลินภัทร์  (  Nalinpat  )  แปลว่า  งามดั่งดอกบัว  

นลินภรณ์  (  Nalinporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกบัวเป็นเครื่องประดับ  

นลินมณี  (  Nalinmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว  

นลินรัชนี  (  Nalinratchanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งราตรี  

นลินรัตน์  (  Nalinrat  )   แปลว่า  ดอกบัวแก้ว  

นลินรุจิรา  (  Nalinrujira  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

นลินลดา  (  Nalinlada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

นลินลาวัณย์  (  Nalinlawan  )  แปลว่า  งามดั่งดอกบัว  

นลินวัลยา  (  Nalinwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

เครือนลิน  (  Kruanalin  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

จารุนลิน  (  Jarunalin  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

ดุจนลิน  (  Dujnalin  )  แปลว่า  เหมือนดอกบัว  

พัชรนลิน  (  Patcharanalin  )  แปลว่า  ดอกบัวเพชร  

เพ็ญนลิน  (  Pennalin  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยดอกบัว  

พิมพ์นลิน  (  Pimnalin  )  แปลว่า  รูปดอกบัว  ,  แบบดอกบัว  

เพียงนลิน  (  Piangnalin  )  แปลว่า  เหมือนดอกบัว  

พิศนลิน  (  Pisnalin  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

พิสุทธินลิน  (  Pisuttinalin  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

นิศานลิน  (  Nisanalin  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งราตรี  

เรณูนลิน  (  Renoonalin  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกบัว  

โศภานลิน  (  Sopanalin  )  แปลว่า  งามดั่งดอกบัว  

สกาวนลิน  (  Sakaonalin  )  แปลว่า  ดอกบัวขาว  

อัญนลิน  (  Anyanalin  )  แปลว่า  ดอกบัวที่ต่างออกไป  

อาภานลิน  (  Arpanalin  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งแสงสว่าง  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว  

นลินกานต์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก  

นลินกุล  (  Nalinkul  ,  Nalinkun  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

นลินพันธุ์  (  Nalinpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

นลินพงษ์  (  Nalinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

นลินพงศ์  (  Nalinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  

นลินพร  (  Nalinporn  )  แปลว่า  ดอกบัวนำสุขมาให้  

นลินธรณ์  (  Nalintorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกบัว  

นลินธาร  (  Nalintan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งดอกบัว  

นลินเทพ  (  Nalintep  )  แปลว่า  เทพแห่งดอกบัว  

จิรนลิน  (  Jiranalin  )   แปลว่า  ดอกบัวอันยั่งยืน  

ฐิตินลิน  (  Thitinalin  )  แปลว่า  ดอกบัวดำรงอยู่  

ณัฐนลิน  (  Natnalin  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกบัว  

ณัฏฐ์นลิน  (  Natnalin  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกบัว  

ดนุนลิน  (  Danunalin  )  แปลว่า  ดอกบัวฉัน  

ถิรนลิน  (  Thiranalin  )  แปลว่า  ดอกบัวที่มั่นคง  

ธีรนลิน  (  Teeranalin  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งนักปราชญ์  

นันทนลิน  (  Nantanalin  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งความยินดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ