สุชื่อผู้ชาย

      สุชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สุ  (  Su  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม  

สุกนิษฐ์  (  Sukanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี  

สุกนิฏฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี  

สุกนิฎฐ์  (  Sukanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี  

สุโกญจา  (  Sukonja  )  แปลว่า  นกกระเรียนงาม  

สุโกมล  (  Sukomol  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

สุเกษม  (  Sukasem  )  แปลว่า  สบายใจดี  

สุเขษม  (  Sukhasem  )  แปลว่า  สบายใจดี   

สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  ซี้ง  ,  เฉียบแหลม  ,  นิ่มนวล  ,  ประณีต  

สุขนิษฐ์  (  Sukhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี  

สุขนิฏฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี  

สุขนิฎฐ์  (  Sukhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี  

สุคนธ์  (  Sukon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  

สุจินต์  (  Sujin  )  แปลว่า  คิดดี  

สุจรัส  (  Sujaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี  

สุจำรัส  (  Sujamras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี  

สุเฉลิม  (  Suchalerm  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  เพิ่มเติมดี  

สุชนา  (  Suchana  )  แปลว่า  คนดี  .  คนงาม  

สุชาติ  (  Suchat  )  แปลว่า  ตระกูลดี  ,  การเกิดดี  

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี  

สุเชษฐา  (  Suchesta  )  แปลว่า  พี่งาม  ,  พี่ดี  

สุณัฏฐา  (  Sunatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์ดี  

สุดนัย  (  Sudanai  )  แปลว่า  ลูกชายงาม  ,  ลูกชายดี  

สุเดโช  (  Sudecho  )  แปลว่า  อำนาจดี  

สุทวี  (  Sutawee  )  แปลว่า  เพิ่มขึ้นดี  ,  มากขี้นดี  

สุทัศน์  (  Sutas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็นดี  ,  การเห็นงาม  ,  ความเห็นดี  

สุเทพ  (  Sutep  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ  

สุธา  (  Suta  )  แปลว่า  น้ำทิพย์  ,  อาหารทิพย์  ,  น้ำ  ,  น้ำนม  

สุธนา  (  Sutana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินดี  

สุธาดา  (  Sutada  )  แปลว่า  ผู้สร้างงาม  ,  ผู้สร้างดี  

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  เทวดาผู้ชาย  (  ผู้กินของทิพย์  )  

สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

สุธีร์  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  ผู้มีปัญญาดี  

สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

สุปรีชา  (  Supreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ดี  

สุปรีดา  (  Supreeda  )  แปลว่า  ผู้ยินดียิ่ง  ,  ผู้ยินดีงาม  

สุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

สุพัฒนา  (  Supattana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สุพัฒนะ  (  Supattana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุพิทยา  (  Supitaya  ,  Supittaya  )  แปลว่า  ความรู้ดี  

สุพงศ์พันธุ์  (  Supongpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

สุพิสุทธิ์  (  Supisut  )  แปลว่า  งามหมดจด  

สุพีรกุล  (  Supeerakul  )  แปลว่า  ผู้เพียรดี  ,  ผู้เพียรงาม  

สุพีรกานต์  (  Supeerakan  )  แปลว่า  ผู้เพียรงามอันเป็นที่รัก  

สุพุฒิพงศ์  (  Suputtipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญงาม  

สุภากร  (  Supakorn  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

สุมนัส  (  Sumanas  )  แปลว่า  ใจงาม  ,  ใจดี  

สุมานพ  (  Sumanop  )  แปลว่า  คนดี  ,  คนงาม  

สุมานิต  (  Sumanit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือดี  

สุมาณพ  (  Sumanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มรูปงาม  

สุเมฆา  (  Sumeka  )  แปลว่า  เมฆงาม  

สุเมธ  (  Sumet  )  แปลว่า  คนมีปัญญาดี  ,  นักปราชญ์  

สุเมธา  (  Sumeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดี  

สุเมธี  (  Sumetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

สุวัจน์  (  Suwat  ,  Suwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวัชร์  (  Suwach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

สุวัฒน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  

สุวัส  (  Suwas  ,  Suvas  )  แปลว่า  ฝนงาม  ,  ฝนดี  

สุสวัสดิ์  (  Susawas  ,  Susavas  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์