ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจิรา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจิรา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  .  สวย  

รุจิรากนิษฐ์  (  Rujirakanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย  ,  น้องรุ่งเรือง  

รุจิรากนิฏฐ์  (  Rujirakanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

รุจิรากนิฎฐ์  (  Rujirakanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

รุจิรากุล  (  Rujirakul  ,  Rujirakun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

รุจิรากันย์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้รุ่งเรือง  

รุจิราขนิษฐ์  (  Rujirakhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง 

รุจิราขนิฏฐ์  (  Rujirakhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

รุจิราขนิฎฐ์  (  Rujirakhanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,  Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  

รุจิรานรี  (  Rujiranaree  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางรุ่งเรือง  

รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  ,  น้องงาม  

รุจิรานาฏ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางรุ่งเรือง  

รุจิรานาถ  (  Rujiranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง 

รุจิราผกา  (  Rujiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

รุจิราพิมล  (  Rujirapimol  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

รุจิรามาศ  (  Rujiramas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

รุจิรามาส  (  Rujiramas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  แก้วรุ่งเรือง  

รุจิราวลัย  (  Rujirawalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ,  นางงามรุ่งเรือง  

รุจิราอาภา  (  Rujiraarpa  )  แปลว่า  แสงงาม  

เครือรุจิรา  (  Kruarujira  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

จิรรุจิรา  (  Jirarujira  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่ยั่งยืน  

ชไมรุจิรา  (  Chamairujira  )  แปลว่า  รุ่งเรืองทั้งคู่  

ชุติรุจิรา  (  Chutirujira  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ญาดารุจิรา  (  Yadarujira  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ฐิติรุจิรา  (  Thitirujira  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดำรงอยู่  

ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง  ,  ฉันงาม  

ดุจรุจิรา  (  Dujrujira  )  แปลว่า  เหมือนรุ่งเรือง,  เหมือนงาม  

ทิพย์รุจิรา  (  Thiprujira  ,  Tiprujira  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  

ธัญรุจิรา  (  Tanyarujira  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

นันทรุจิรา  (  Nantarujira  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

ประไพรุจิรา  (  Prapairujira  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  

ประภารุจิรา  (  Praparujira  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  งามรุ่งเรือง  

เพ็ญรุจิรา  (  Penrujira  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

ลดารุจิรา  (  Ladarujira  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ศศิรุจิรา  (  Sasirujira  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

สุรุจิรา  (  Surujira  )  แปลว่า  งามดี  ,  รุ่งเรืองดี  

สิริรุจิรา  (  Sirirujira  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์