ชื่อชายที่มีคำว่า วิสุทธิ์

           ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  หรือ  วิสุทธิ  มีดังนี้ อาทิเช่น  

วิสุทธิ ,  วิสุทธิ์  (  Wisutti  ,  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิกนิษฐ์  (  Wisuttikanis  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

วิสุทธิกนิฏฐ์  (  Wisuttikanit  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

วิสุทธิกนิฎฐ์  (  Wisuttikanid  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

วิสุทธิกมล  (  Wisuttikamol  ,  Wisuttikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  

วิสุทธิกนก  (  Wisuttikanok  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  ,  ทองเนื้อเก้า  

วิสุทธิกาญจน์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  ,  ทองเนื้อเก้า  

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  ,  Wisuttikun  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิกาย  (  Wisuttikie  )  แปลว่า  ตัวสะอาด  ,  ตัวบริสุทธิ์  

วิสุทธิขนิษฐ์  (  Wisuttikhanis  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

วิสุทธิขนิฏฐ์  (  Wisuttikhanit  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

วิสุทธิขนิฎฐ์  (  Wisuttikhanid  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์  

วิสุทธิขจร  (  Wisuttikhajorn  )  แปลว่า  สะอาดฟุ้งไป  

วิสุทธิคม  (  Wisuttikom  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์เฉียบแหลม  

วิสุทธิจรัส  (  Wisuttijaras  )  แปลว่า  สะอาดรุ่งเรือง  

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่สะอาด  

วิสุทธิชาญ   (  Wisuttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญที่สะอาด  

วิสุทธิโชติ  (  Wisuttichot  )   แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองที่สะอาด  

วิสุทธิเชษฐ์  (  Wisuttichet  ,  Wisuttiches  )  แปลว่า  พี่สะอาด  ,  พี่บริสุทธิ์  

วิสุทธิดนัย  (  Wisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายบริสุทธิ์  

วิสุทธิธรณ์   (  Wisuttitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความสะอาด  

วิสุทธิปรีชา  (  Wisuttipreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ที่สะอาด  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพร  (  Wisuttiporn  )  แปลว่า  พรอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพันธ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  พันธะอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิวิทย์  (  Wisuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สะอาด  

วิสุทธิพัฒน์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สะอาด  

วิสุทธิภัทร์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักบริสุทธิ์  

วิสุทธิภัสร์  (  Wisuttipas  )  แปลว่า  สะอาดรุ่งเรือง  

วิสุทธิภาคย์  (  Wisuttipak  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์โชคดี  

วิสุทธิมนัส  (  Wisuttimanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  

วิสุทธิเมธา  (  Wisuttimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาหมดจด  

วิสุทธิเมธี  (  Wisuttimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิยุทธ์  (  Wisuttiyut  )  แปลว่า  การรบที่สะอาด  

วิสุทธิรัฐ  (  Wisuttirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นสะอาด  

วิสุทธิฤทธิ์  (  Wisuttirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจสะอาด  

วิสุทธิวัชร์  (  Wisuttiwat ,  Wisuttiwach  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

วิสุทธิวัฒน์  (  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญหมดจด  

วิสุทธิวัจน์  (  Wisuttiwaj  ,  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด  

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่บริสุทธิ์  

จิรวิสุทธิ์  (  Jirawisut  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์อันยั่งยืน  

ฐิติวิสุทธิ์  (  Thitiwisut  )  แปลว่า  สะอาดดำรงอยู่  ,  บริสุทธิ์ดำรงอยู่  

ถิรวิสุทธิ์  (  Thirawisut  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์แข็งแรง  

ธัญวิสุทธิ์  (  Tanyawisut  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์รุ่งเรือง  

นันทวิสุทธิ์  (  Nantawisut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสะอาด  

ปิยวิสุทธิ์  (  Piyawisut  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  

พีรวิสุทธิ์  (  Peerawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่สะอาด  

พุฒิวิสุทธิ์  (  Puttiwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

เพชรวิสุทธิ์  (  Pechwisut  )  แปลว่า  เพชรบริสุทธิ์  ,  เพชรน้ำหนึ่ง  

เลิศวิสุทธิ์  (  Lerswisut  )  แปลว่า  ผู้สะอาดดียิ่ง  

วงศ์วิสุทธิ์  (  Wongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วงษ์วิสุทธิ์  (  Wongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  

สุรวิสุทธิ์  (  Surawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่สะอาด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ