ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อัญ ( อัญญา )

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อัญ  (  อัญญา  )   มีดังนี้  อาทิเช่น  

อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  ต่างไป  ,  แปลกไป  ,  อื่น  

อัญกนิษฐ์  (  Anyakanis  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญกนิฏฐ์  (  Anyakanit  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญกนิฎฐ์  (  Anyakanid  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญกานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่ต่างออกไป  

อัญกาญจน์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ทองที่ต่างออกไป  

อัญกุล  (  Anyakul  ,  Anyakun  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป  

อัญกันย์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป  

อัญขนิษฐ์  (  Anyakhanis  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญขนิฏฐ์  (  Anyakhanit  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญขนิฎฐ์  (  Anyakhanid  )  แปลว่า  น้องที่ต่งออกไป  

อัญจุไร  (  Anyajurai  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมที่ต่างออกไป  

อัญชามา  (  Anyachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงที่ต่างออกไป  

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้  

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

อัญณัฐ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ต่างออกไป  

อัญณัฏฐ์  (  Anyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ต่างออกไป  

อัญดารา  (  Anyadara  )  แปลว่า  ดาวที่ต่างออกไป  

อัญนาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป  

อัญนุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป  

อัญสินี (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางงามที่ต่างออกไป  

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach ,  Anyapat  )  แปลว่า  อัญมณี  

อัญภัสร์  (  Anyapas  )  แปลว่า  แสงสว่างที่ต่างออกไป  

อัญภัทร์   (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ต่างไป  

อัญภรณ์  (  Anyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอื่นๆ

อัญรัชนี  (  Anyaratchanee  )  แปลว่า  ราตรีที่ต่างออกไป  

อัญลักษณ์  (  Anyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ต่างออกไป  

อัญอาภา  (  Anyaarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างที่ต่างออกไป    

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป  

อัญญาทิพย์  (  Anyatip  ,  Anyathip  )  แปลว่า  ผู้ต่างออกไปเป็นของเทวดา  

อัญญาพิมล  (  Anyapimon , Anyapimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

อัญญาพิไล  (  Anyapilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ต่างออกไป  

เครืออัญญา  (  Kruaanya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ต่างออกไป  

จารุอัญญา  (  Jaruanya  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ต่างออกไป  

จุไรอัญญา  (  Juraianya  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมที่ต่างออกไป  

เฌออัญญา  (  Cheranya  )  แปลว่า  ต้นไม้ที่ต่างออกไป  

ดนุอัญญา  (  Danuanya  )  แปลว่า  ฉันผู้ต่างออกไป  

นันทอัญญา  (  Nantaanya  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่ต่างออกไป  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์