ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าพุฒิ

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พุฒิ  (  Put  ,  Putti  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความสมบูรณ์  ,  ความมั่งคั่ง  

พุฒิกนิษฐ์  (  Puttikanit  ,  Puttikanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิกนิฏฐ์  (  Puttikanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิกนิฎฐ์  (  Puttikanid  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิกฤตย์  (  Puttikrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติและความเจริญ  

พุฒิกิตติ์    (  Puttikit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ  

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

พุฒิกุล  (  Puttikul  ,  Puttikun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง  

พุฒิขนิษฐ์  (  Puttikhanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิขนิฏฐ์  (  Puttikhanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิขนิฎฐ์  (  Puttikhanid  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

พุฒิคม  (  Puttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ  

พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  

พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า  ,  ผู้มีความมั่งคั่งเจริญกว่า  

พุฒิชาคร  (  Puttichakorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรมีความเจริญ  

พุฒิชาญ  (  Puttichan  )  แปลว่า  ผู้มีความชำนาญมีความเจริญ  

พุฒิณัฐ  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

พุฒิดนุ  (  Puttidanu  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  

พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความเจริญ  

พุฒิเทพ  (  Puttitep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ  

พุฒิธนา  (  Puttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่ง  

พุฒินันท์  (  Puttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

พุฒินาท  (  Puttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกึกก้อง  

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพันธุ์  (  Puttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

พุฒิพร  (  Puttiporn  )  แปลว่า  พรแห่งความเจริญ  

พุฒิเพชร  (  Puttipech  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

พุฒิไพฑูรย์  (  Puttipaitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวแห่งความเจริญ  

พุฒิไพบูลย์  (  Puttipaiboon  ,  Puttipaibool  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเต็มเปี่ยม  

พุฒิพัฒน์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่งคั่ง  

พุฒิภัสร์  (  Puttipas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

พุฒิภัทร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

พุฒิเมธา  (  Puttimeta  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดมีความเจริญ  

พุฒิเมธี  (  Puttimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ  

พุฒิรัฐ  (  Puttirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความเจริญ  

พุฒิฤทธิ์  (  Puttirit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ  

พุฒิวัฒน์  (  Puttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่งคั่ง  

พุฒิวัจน์  (  Puttiwat  ,  Puttiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  

พุฒิวัส  (  Puttiwat  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ  

พุฒิวัชร์  (  Puttiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

พุฒิวิทย์  (  Puttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ  

ไกรพุฒิ  (  Kraiput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

เกรียงพุฒิ  (  Kriangput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

ถิรพุฒิ  (  Thiraput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ธีรพุฒิ  (  Teeraput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พีรพุฒิ  (  Peeraput  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

สุรพุฒิ   (  Suraput  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  ,  เทพแห่งความเจริญ  

สุทธพุฒิ  (  Suttaput  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

สิทธิพุฒิ  (  Sittiput  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จมีความเจริญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ