ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กนก

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กนก  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  , ทอง  

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

กนกณัฐ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

กนกณัฏฐ์  (  Kanoknat  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

กนกทิพย์  (  Kanoktip  ,  Kanokthip  ) แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา  

กนกทิพา  (  Kanoktipa  )  แปลว่า  วันทอง  ,  วันแห่งทอง 

กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กนกนาถ  (  Kanoknath  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่พึ่ง 

กนกนิภา  (  Kanoknipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยทอง  

กนกนิศา  (  Kanoknisa  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี  

กนกบงกช  (  Kanokbongkoch  )  แปลว่า  บัวทอง  

กนกประไพ  (  Kanokprapai  )  แปลว่า  ทองงาม  

กนกประภา  (  Kanokprapa  )  แปลว่า  แสงทอง  

กนกผกา  (  Kanokphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองแห่งความสุข  

กนกพิมล  (  Kanokpimol  ,  Kanokpimon  )  แปลว่า  ทองงาม  

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  

กนกมณี  (  Kanokmanee  )  แปลว่า  ทองเพชรพลอย  

กนกมรกต  (  Kanokmorrakot  )  แปลว่า  ทองพลอยสีเขียว  

กนกมัศยา  (  Kanokmassaya  )  แปลว่า  ปลาทอง  

กนกมัสยา  (  Kanokmassaya  )  แปลว่า  ปลาทอง  

กนกรัตน์  (  Kanokrat  )  แปลว่า  แก้วทอง  

กนกรัชนี  (  Kanokratchanee  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี  

กนกรุจี  (  Kanokrujee  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

กนกเรขา  (  Kanokrekha  )  แปลว่า  ทองงาม  

กนกฤทัย  (  Kanokrutai  )  แปลว่า  ใจทอง  

กนกลดา  (  Kanoklada  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

กนกลักขณา  (  Kanoklakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดั่งทอง  

กนกลักษณา  (  Kanoklaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดั่งทอง  

กนกวัชรี  (  Kanokwatcharee  )  แปลว่า  เพชรทอง  

กนกวิมล  (  Kanokwimol  ,  Kanokwimon  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

กนกวัลลี  (  Kanokwanlee  ,  Kanokwallee  ) แปลว่า  เชื้อสายทอง  

กนกวัลย์  (  Kanokwan  ,  Kanokwal  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ,  เครือเถาทอง  

กนกวัลยา  (  Kanokwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ,  เครือเถาทอง  

กนกวลัย  (  Kanokwalai  ,  Kanokvalai  )  แปลว่า  กำไลทอง  

กนกวิภา  (  Kanokwipa  )  แปลว่า  ทองแห่งความงดงาม  

กนกวิไล  (  Kanokwilai  )  แปลว่า  ทองงาม 

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

กนกอร  (  Kanokorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  ,  ทองงาม  

กนกอำไพ  (  Kanokampai  )  แปลว่า  ทองงาม 

เครือกนก  (  Kruakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   

จารุกนก  (  Jarukanok  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองงาม  

จิรกนก  (  Jirakanok  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน  

ชไมกนก  (  Chamaikanok  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่  

ชุติกนก  (  Chutikanok  )  แปลว่า  ทองอันรุ่งเรือง  

ฐิติกนก  (  Thitikanok  )  แปลว่า  ทองคำดำรงอยู่  

ดุจกนก  (  Dujkanok  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ดารากนก  (  Darakanok  )  แปลว่า  ดาวทอง  

ธิดากนก  (  Tidakanok  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

นันทกนก  (  Nantakanok  )  แปลว่า  ทองแห่งความยินดี  

นภากนก  (  Napakanok  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง 

บุญกนก  (  Bunkanok  )  แปลว่า  ทองแห่งความดี  

ผกายกนก  (  Phakiekanok  )  แปลว่า  ดาวทอง  

พัชรกนก  (  Patcharakanok  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พิมพ์กนก  (  Pimkanok  )  แปลว่า  รูปทอง  ,  แบบทอง  

เพ็ญกนก  (  Penkanok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง  

เพียงกนก  (  Piangkanok  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

พิสุทธิกนก  (  Pisuttikanok  )  แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์  

ภัทรกนก  (  Pattarakanok  )  แปลว่า  ทองงาม  

ภัสรกนก  (  Patsarakanok  )  แปลว่า  แสงทอง  

ยลกนก  (  Yonkanok  ,  Yolkanok  )  แปลว่า  มองดูทอง  

เยาว์กนก  (  Yaokanok  )  แปลว่า  รุ่นทอง  

ศศิกนก  (  Sasikanok  )  แปลว่า  จันทร์งามดั่งทอง  

สุทธิกนก  (  Suttikanok  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  

สิริกนก  (  Sirikanok  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

อาภากนก  (  Arpakanok  )  แปลว่า  แสงทอง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก