สินีชื่อผู้หญิง

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม  

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

สินีกาญจน์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง    

สินีกุล  (  Sineekul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง  

สินีนุช  (  Sineenuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม ,  น้องสวย  

สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทรา  

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามผู้ประเสริฐ  

ขวัญสินี  (  Khwansinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน  

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงามยิ่ง  

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง  ,  นางงามยิ่ง  

ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชุติสินี  ( Chutisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง  

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ญาตาสินี  (  Yatasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ดำรงอยู่  

ณัฐสินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันนางงาม  

ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ธนสินี  (  Tanasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

ธนาสินี  (  Tanasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   

ธีรสินี  (  Teerasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทสินี  (  Nantasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   

เนตรสินี  (  Netsinee  )  แปลว่า  นางผู้นำทาง  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ปิยสินี  (  Piyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก  

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

เพ็ญสินี  (  Pensinee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางงาม  

พิมพ์สินี  (  Pimsinee  )  แปลว่า  รูปนางงาม  ,  แบบนางงาม  

พิสุทธิสินี  (  Pisuttisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้หมดจด  

พีรสินี  (  Peerasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเพียร  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิศสินี  (  Pissinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ภัสราสินี  (  Passarasinee  ,  Patsarasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ  

ยลสินี  (  Yolsinee  ,  Yonsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ,  มองดูนางงาม  

ยุพสินี  (  Yupasinee  )  แปลว่า  นางสาวงาม  ,  หญิงสาวงาม  

ยุวสินี  (  Yuwasinee  )  แปลว่า  หญิงสาวงาม  

เยาวสินี  (  Yaowasinee  )  แปลว่า  สาวงาม  

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง 

โรจนาสินี  (  Rotjanasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้รุ่งเรือง   

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาสินี   (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วิสุทธิสินี  (  Wisuttisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้หมดจด  

วัชราสินี  (  Watcharasinee  )   แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

ศิริสินี  (  Sirisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ  

ศศิสินี  (  Sasisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สิริสินี  (  Sirisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ  

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางงามผู้สะอาด  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  นางงามผู้หมดจด  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์