ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิไล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิไล  มีดังนี้  อาทิเช่น 

พิไล  (  Pilai  ) แปลว่า  งาม  

พิไลกนิษฐ์  (  Pilaikanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลกนิฏฐ์  (  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลกนิฎฐ์  (  Pilaikanid  ,  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลกุล  (  Pilaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิไลกานต์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

พิไลกัลยา  (  Pilaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลกันยา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลกัญญา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลกานดา  (  Pilaikanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักงาม  

พิไลขนิษฐ์  (  Pilaikhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลขนิฎฐ์  (  Pilaikhanid  ,  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลขนิฏฐ์  (  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลจริยา  (  Pilaijariya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม  

พิไลฉวี  (  Pilaichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  

พิไลชามา  (  Pilaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลญาดา  (  Pilaiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลญาตา  (  Pilaiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลณัฐ  (  Pilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลณัฏฐ์  (  Pilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลดนยา  (  Pilaidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

พิไลดนุชา  (  Pilaidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลทิพย์  (  Pilaitip  ,  Pilaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

พิไลธิดา  (  Pilaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลนุช  (  Pilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลนภา  (  Pilainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  

พิไลนาฏ  (  Pilainat  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลนรี  (  Pilainaree  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลนิภา  (  Pilainipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

พิไลนิศา  (  Pilainisa  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

พิไลนลิน  (  Pilainalin  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  ,  งามดั่งดอกบัว  

พิไลนลินี  (  Pilainalinee  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  ,  งามดั่งดอกบัว  

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิไลไพลิน  (  Pilaipailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม  

พิไลภัสรา  (  Pilaipassara  ,  Pilaipatsara  )  แปลว่า  แสงงาม  

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

พิไลมณี  (  Pilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิไลมาส  (  Pilaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )  แปลว่า  งามดั่งวาด  

พิไลฤทัย  (  Pilairutai  )  แปลว่า  ใจงาม  

พิไลลักษมี  (  Pilailaksamee  )  แปลว่า  ผู้มีโชคลาภงาม  

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิไลอัปสร  (  Pilaiapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม  ,  งามดั่งนางฟ้า  

ขวัญพิไล  (  Khwanpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

เครือพิไล  (  Kruapilai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

จรัสพิไล  (  Jaraspilai  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  

จริยาพิไล  (  Jariyapilai  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม  

จิรพิไล  (  Jirapilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จารุพิไล   (  Jarupilai  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

ฉวีพิไล  (  Chaweepilai  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  

ชนาพิไล  (  Chanapilai  )  แปลว่า  คนงาม  

ชไมพิไล  (  Chamaipilai  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ญาดาพิไล  (  Yadapilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ญาตาพิไล  (  Yatapilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ฐิติพิไล  (  Thitipilai  )  แปลว่า  งามดำรงอยู่  

ณัฏฐาพิไล  (  Nattapilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ดนุพิไล  (  Danupilai  )  แปลว่า  ฉันงาม   

ทิพย์พิไล  (  Tippilai  ,  Thippilai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ธารพิไล  (  Tanpilai  )  แปลว่า  ลำน้ำงาม  

นันทพิไล  (  Nantapilai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

นิลพิไล  (  Ninpilai  ,  Nilpilai  )  แปลว่า  พลอยสีดำงาม  

บุษราพิไล  (  Butsarapilai  ,  Bussarapilai  )  แปลว่า  บุษราคัมงาม  ,  พลอยสีเหลืองงาม  

ปัทมาพิไล  (  Pattamapilai  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวงงาม  

ประไพพิไล  (  Prapaipilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ประภาพิไล  (  Prapapilai  )  แปลว่า  แสงงาม  

ปรางพิไล  (  Prangpilai  )   แปลว่า  แก้มงาม  ,  มะปรางงาม  

ผกาพิไล  (  Phakapilai  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผาติพิไล  (  Phatipilai  )  แปลว่า  งามเจริญขึ้น  

พรรณพิไล  (  Panpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

เพ็ญพิไล  (  Penpilai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

พัชราพิไล  (  Patcharapilai  )  แปลว่า  เพชรน้างาม  

พิทยาพิไล  (  Pittayapilai  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

พิชญาพิไล  (  Pitchayapilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

เพชรพิไล  (  Pechpilai  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

ศศิพิไล  (  Sasipilai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

สกาวพิไล  (  Sakaopilai  )  แปลว่า  งามสะอาด  

อาภาพิไล  (  Arpapilai  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  รัศมีงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ