ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจี

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง  

รุจีกุล  (  Rujeekul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

รุจีกานต์  (  Rujeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง  

รุจีกนิษฐ์  (  Rujeekanis  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

รุจีกนิฏฐ์  (  Rujeekanit  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

รุจีกันย์  (  Rujeekan  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  ,  นางผู้มีความงาม  

รุจีแข  (  Rujeekhae  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

รุจีขนิษฐ์  (  Rujeekhanis  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

รุจีขนิฏฐ์  (  Rujeekhanit  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

รุจีณัฐ  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

รุจีณัฏฐ์  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

รุจีทิพย์  (  Rujeetip  ,  Rujeethip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

รุจีทิพา  (  Rujeetipa  )  แปลว่า  วันแห่งความรุ่งเรือง  

รุจีนุช  (  Rujeenuch  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  

รุจีนาฏ  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

รุจีนาถ  (  Rujeenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งมีความรุ่งเรือง  

รุจีเนตร  (  Rujeenet  )  แปลว่า  ผู้นำทางมีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีดวงตาแห่งความงาม  

รุจีประไพ  (  Rujeeprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

รุจีประภา  (  Rujeeprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความรุ่งเรือง  

รุจีผกา  (  Rujeephaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

รุจีพธู  (  Rujeepatoo  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  ,  นางผู้มีความงาม  

รุจีพันธุ์  (  Rujeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

รุจีพรรณ  (  Rijeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามและความรุ่งเรือง  

รุจีพร  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรอันรุ่งเรือง  

รุจีพิชญา  (  Rujeepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

รุจีพิทยา  (  Rujeepittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความรุ่งเรือง  

รุจีภัสร์  (  Rujeepas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความรุ่งเรือง  

รุจีภัทร์  (  Rujeepat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความรุ่งเรือง  

รุจีภรณ์  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ  

รุจีมณี  (  Rujeemanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  ,  เพชรแห่งความรุ่งเรือง  

รุจีมัศยา  (  Rujeemassaya  )  แปลว่า  ปลาแห่งความงาม  

รุจีมาศ  (  Rujeemas  )  แปลว่า  ทองแห่งความรุ่งเรือง  ,  ทองแห่งความงาม  

รุจีมาส  (  Rujeemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

รุจีมัสยา  (  Rujeemassaya  )  แปลว่า  ปลาแห่งความงาม  

รุจีรัตน์  (  Rujeerat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  ,  แก้วแห่งความงาม  

รุจีรำไพ  (  Rujeerampai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งดวงตะวัน  

รุจีฤทัย  (  Rujeerutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความงาม  

รุจีลดา  (  Rujeelada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

รุจีวัจน์  (  Rujeewaj  ,  Rujeewat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความรุ่งเรือง  

รุจีวัลยา  (  Rujeewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

รุจีวัลย์  (  Rujeewan  ,  Rujeewal  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

เครือรุจี  (  Kruarujee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

จารุรุจี  (  Jarurujee  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  แสงงาม  

จิรรุจี  (  Jirarujee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

ชามารุจี  (  Chamarujee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดนุรุจี  (  Danurujee  )  แปลว่า  ฉันมีความรุ่งเรือง  ,  ฉันมีความงาม 

ดุจรุจี  (  Dujrujee  )  แปลว่า  เหมือนมีความรุ่งเรือง 

ทิพารุจี  (  Tiparujee  )  แปลว่า  วันแห่งความรุ่งเริอง  

ธนรุจี  (  Tanarujee  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความรุ่งเรือง  

นันทรุจี  (  Nantarujee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรุ่งเรือง  

ปิติรุจี  (  Pitirujee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรุ่งเรือง  

เพ็ญรุจี  (  Penrujee  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

พิมพ์รุจี  (  Pimrujee  )  แปลว่า  รูปแห่งความรุ่งเรือง  

พิสุทธิรุจี  (  Pisuttirujee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

พิศรุจี  (  Pisrujee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

รำไพรุจี  (  Rampairujee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งดวงตะวัน  

ฤทัยรุจี  (  Rutairujee  )  แปลว่า  ผู้มีแห่งความงาม  

ศศิรุจี  (  Sasirujee  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

อาภารุจี  (  Arparujee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีแสงแห่งความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก