ชื่อที่มีคำว่า วัชร

      ชื่อที่มีคำว่า วัชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรากานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

วัชรากันย์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  นางแก้ว  

วัชรากุณฑล  (  Watcharakunton  )  แปลว่า  ต่างหูเพชร  

วัชราณัฐ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรนักปราชญ์  

วัชราณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรนักปราชญ์  

วัชราทิพย์  (  Watcharatip  ,  Watcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

วัชรานาฏ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

วัชราประไพ  (  Watcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัชราประภา  (  Watcharaprapa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วัชราผกา  (  Watcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชราภา  (  Watcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชราภัสร์  (  Watcharapas  ) แปลว่า  แสงเพชร  

วัชรามณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  

วัชรารัตน์  (  Watchararat  )  แปลว่า  เพชรแก้ว  

วัชรารุจี  (  Watchararujee  )  แปลว่า  แสงเพชร  ,  เพชรแห่งความงาม  

วัชราวลัย  (  Watcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

เครือวัชรา  (  Kruawatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จารุวัชรา  (  Jaruwatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จิรวัชรา  (  Jirawatchara  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

ดุจวัชรา  (  Dujwatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญวัชรา  (  Penwatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชรีวลัย  (  Watchareewalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

วัชรีทิพย์  (  Watchareetip  ,  Watchareethip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

เครือวัชรี  (  Kruawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จารุวัชรี  (  Jaruwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ดุจวัชรี  (  Dujwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญวัชรี  (  Penwatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

วัชร  (  Wat  ,  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรกุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรชัย (  Watcharachai  )  แปลว่า  เพชรชนะ  

วัชรณัฐ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัชรณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรนักปราชญ์  

วัชรพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรพงษ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ธีรวัชร์  (  Teerawach ,  Teerawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

นันทวัชร์  (  Nantawach  ,  Nantawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

นิธิวัชร์  (  Nitiwach  ,  Nitiwat  )  แปลว่า  เพชรแห่งขุมทรัพย์  

ปิยวัชร์  (  Piyawach  ,  Piyawat  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พีรวัชร์  (  Peerawach  ,  Peerawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

พุฒิวัชร์  (  Puttiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

พุทธิวัชร์  (  Puttiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งปัญญา  

ภัควัชร์  (  Pakkawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  ,  เพชรแห่งความโชคดี  

รพีวัชร์  (  Rapeewach  )  แปลว่า  เพชรตะวัน

วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  เพชรพระอินทร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์