ชื่อที่มีคำว่ากมล

          ชื่อที่มีคำว่า กมล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ,  บัวเป็นของเทวดา  

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ  

กมลพัชร์  (  Kamolpach  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

กมลมาศ  (  Kamolmas  )  แปลว่า  บัวทอง  

กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

กมลเรข  (  Kamolrekh  )  แปลว่า  บัวงาม  ,  ใจงาม  

กมลฤทัย  (  Kamolrutai  )  แปลว่า  ใจ

กมลลดา  (  Kamollada , Kamonlada  )   แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เขื้อสายบัว    

กมลลักษณ์  (  Kamollak  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ  

กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon  )  แปลว่า  ไหว้  , พนมมือเป็นดอกบัว  

กานต์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ  

กาญจน์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  บัวทอง  

เครือกมล  (  Kruakamol  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว  

จารุกมล  (  Jarukamol  )  แปลว่า  ใจงาม  ,  บัวงาม  

ชไมกมล  (  Chamaikamol  )  แปลว่า  ใจทั้งคู่  ,  บัวทั้งคู่  

ชุติกมล  (  Chutikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจสว่างไสว  

ดุจกมล  (  Dujkamol  )  แปลว่า  เหมือนใจ  ,  เหมือนบัว  

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ  

ทิพย์กมล  (  Tipkamol  ,  Thipkamol  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ,  บัวเป็นของเทวดา  

ทิชากมล  (  Tichakamol  )  แปลว่า  ใจคน  

ธารกมล  (  Tankamol  )  แปลว่า  น้ำใจ  

นิภากมล  (  Nipakamol  )  แปลว่า  เสมอใจ  

ประไพกมล  (  Prapaikamol  )  แปลว่า  ใจงาม  

ประภากมล  (  Prapakamol  )  แปลว่า  ใจรุ่งเรือง  

ผกากมล  (  Phakakamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  

พรกมล  (  Pornkamol  ,  Pornkamon  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้  

พิมพ์กมล  (  Pimkamol  )  แปลว่า  รูปบัว  ,  รูปใจ  

เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  เหมือนบัว  ,  เหมือนใจ  

พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  ใจเพชร  ,  บัวเพชร  

พิสุทธิกมล  (  Pisuttikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจหมดจด  

พิชญากมล  (  Pitchayakamol  )  แปลว่า  ใจนักปราชญ์  

พุทธิกมล  (  Puttikamol  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งใจ  

เพ็ญกมล  (  Penkamol  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยใจ  ,  เต็มไปด้วยบัว  

มณีกมล  (  Maneekamol  )  แปลว่า  บัวเพชร  ,  บัวแก้ว  

ยลกมล  (  Yonkamol  ,  Yolkamol  )  แปลว่า  มองดูใจ  ,  มองดูบัว  

ลดากมล  (  Ladakamol  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  ,  เชื้อสายใจ  

วัลยากมล  (  Wanlayakamol  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว  

สกาวกมล  (  Sakaokamol  )  แปลว่า  ใจสะอาด  ,  บัวขาว

สุวกมล  (  Suwakamol  )  แปลว่า  ใจงาม  ,  บัวงาม  

สุขกมล  (  Sukhkamol  )  แปลว่า  สุขใจ  

สมกมล  (  Somkamol  )  แปลว่า  สมใจ  

สุทธิกมล  (  Suttikamol  )  แปลว่า  ใจหมดจด  ,  ใจบริสุทธิ์  

อาภากมล  (  Arpakamol  )  แปลว่า  แสงแห่งใจ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  บัว   

กมลกานต์  (  Kamolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ   

กมลพันธุ์  (  Kamolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว  

กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว  

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว  

กมลพัฒน์  (  Kamolpat  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความเจริญ  

กันต์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  ตัดใจ  ,  ตัดบัว   

ไกรกมล  (  Kraikamol  )  แปลว่า  ใจกล้า  ,  ใจใหญ่  

เกรียงกมล  (  Kriangkamol  )  แปลว่า  ใจใหญ่  ,  บัวใหญ่  

เกษมกมล  (  Kasemkamol  )  แปลว่า  สบายใจ  

เขษมกมล  (  Khasemkamol  )  แปลว่า  สบายใจ 

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอยู่กับตัว  ,  ใจแห่งความดี  

เคียงกมล  (  Kiangkamol  )  แปลว่า  ใกล้ใจ  

จรัสกมล  (  Jaraskamol  )  แปลว่า  ใจสว่าง  

จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน  

เจษฎากมล  (  Jessadakamol  ,  Jetsadakamol  )  แปลว่า  ใจพี่  

ชัยกมล  (  Chaikamol  )  แปลว่า  ใจชนะ  ,  การชนะใจ  

ชาญกมล  (  Chankamol  )  แปลว่า  ใจคล่องแคล่ว  

เชษฐ์กมล  (  Cheskamol  )  แปลว่า  ใจพี่  

ฐิติกมล  (  Thitikamol  )  แปลว่า  ใจดำรงอยู่  

ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ที่ใจ  ,  ในใจ  

ดนุกมล  (  Danukamol  )  แปลว่า  ใจฉัน  

ถิรกมล  (  Thirakamol  )  แปลว่า  ใจมั่นคง  

นิธิกมล  (  Nitikamol  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งใจ  

บุญกมล  (  Bunkamol  )  แปลว่า  ความดีแห่งใจ  ,  ใจบุญ 

พิสิฐกมล  (  Pisittakamol  ,  Pisitkamol  )  แปลว่า  ใจประเสริฐ  

พีรกมล  (  Peerakamol  )  แปลว่า  ใจผู้กล้า  

พุฒิกมล  (  Puttikamol  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ  

วัชรกมล  (  Watcharakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว  ,  บัวเพชร  

วุฒิกมล  (  Wuttikamol  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ  

สุรกมล  (  Surakamol  )  แปลว่า  ใจกล้า  ,  ใจผู้กล้า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์