ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ารุ่ง

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ารุ่ง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส  

รุ่งกุล  (  Rungkul  ,  Rungkun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

รุ่งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  ,  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง  

รุ่งกนิษฐ์  (  Rungkanis  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องรุ่งเรือง    

รุ่งกนิฏฐ์  (  Rungkanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องรุ่งเรือง  

รุ่งกาญจน์  (  Rungkan  )  แปลว่า  ผู้สุกใสดั่งทอง  

รุ่งกิตติ์  (  Rungkit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงสุกใส  

รุ่งเกียรติ์  (  Rungkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดั่งแสงสว่าง  

รุ่งเกียรติ  (  Rungkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดั่งแสงสว่าง  

รุ่งขจร  (  Rungkhajorn  )  แปลว่า  สว่างฟุ้งไป  

รุ่งจรัส  (  Rungjaras  )  แปลว่า  สว่างยิ่ง  ,  รุ่งเรือง    

รุ่งจิตต์  (  Rungjit  )  แปลว่า  ใจสว่าง  

รุ่งชนา  (  Rungchana  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

รุ่งณัฐ  (  Rungnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สุกใส  ,  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

รุ่งณัฏฐ์  (  Rungnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุ่งดนัย  (  Rungdanai  )  แปลว่า  ลูกชายสุกใส  

รุ่งธนา  (  Rungtana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดังแสงสว่าง  

รุ่งนรา  (  Rungnara  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  

รุ่งพงศ์  (  Rungpong  )  แปลว่า  เชื้อสายสุกใส  

รุ่งพงษ์  (  Rungpong  )  แปลว่า  เชื้อสายสุกใส  

รุ่งพัฒน์  (  Rungpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

รุ่งภัทร์  (  Rungpat  )  แปลว่า  สุกใสดี  ,  สว่างดี  

รุ่งภัสร์  (Rungpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  

รุ่งยศ  (  Rungyos  )  แปลว่า  ผู้มียศสุกใส  

รุ่งรัฐ  (  Rungrat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นสว่าง  

รุ่งเรือง  (  Rungruang  )  แปลว่า  งามสุกใส  

รุ่งโรจน์  (  Rungroj  ,  Rungrot  )  แปลว่า  โชติช่วง  

รุ่งฤทธิ์  (  Rungrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจสุกใส  

รุ่งเลิศ  (  Runglers  )  แปลว่า  สว่างดียิ่ง  

รุ่งวัจน์  (  Rungwaj  ,  Rungwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง  

รุ่งวัฒน์  (  Rungwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 

รุ่งสวัสดิ์  (  Rungsawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

รุ่งอมร  (  Rungamorn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  

ใกล้รุ่ง  (  Klairung  )  แปลว่า  เวลาใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น 

เคียงรุ่ง  (  Kiangrung  )  แปลว่า  ใกล้สว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ