ชื่อชายที่มีคำว่าจรัส

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  จรัส  มีดังนี้  อาทิเช่น   

จร้ส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สุกใส  ,  สว่าง  

จรัสกานต์  (  Jaraskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

จรัสกิตติ์  (  Jaraskit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  

จรัสเกียรติ  (  Jaraskiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง  

จรัสเกียรติ์  (  Jaraskiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง 

จรัสดนัย  (  Jarasdanai  )  แปลว่า  ลูกชายรุ่งเรือง  

จรัสเดช  (  Jarasdech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  ,  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง  

จรัสนาท  (  Jarasnat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดัง  

จรัสพนา  (  Jaraspana  )  แปลว่า  ป่ารุ่งเรือง  

จรัสพัฒน์  (  Jaraspat  )  แปลว่า  ผู้เจริญรุ่งเรือง  

จรัสพัชร์  (  Jaraspach  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

จรัสพันธุ์  (  Jaraspan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

จรัสพิเชฐ  (  Jaraspichet  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเจริญยิ่ง  

จรัสพิทยา  (  Jaraspitaya ,  Jaraspittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

จรัสพิชญา  (  Jaraspichaya  ,  Jaraspitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

จรัสพิสุทธิ์  (  Jaraspisut  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองหมดจด  

จรัสเมธี   (  Jarasmetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

จรัสเมธา  (  Jarasmeta  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดรุ่งเรือง  

จรัสรวี  (  Jarasrawee  ,  Jarasravee  )  แปลว่า  ผู้สุกใสดั่งดวงตะวัน  

จรัสศักดิ์  (  Jarassak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญรุ่งเรือง  

จรัสอมร  (  Jarasamorn  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน 

ไกรจรัส  ( Kraijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

เกรียงจรัส  (  Kriangjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

คมจรัส  (  Komjaras  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมรุ่งเรือง  

จักษุจรัส  (  Jaksujaras  )  แปลว่า  ตาสว่าง  ,  ผู้มีดวงตาสว่าง  

ณัฐจรัส  (  Natjaras  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ณัฏฐ์จรัส  (  Natjaras  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ฐิติจรัส  (  Thitijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดำรงอยู่  

ณจรัส  (  Najaras  )  แปลว่า  ที่รุ่งเรือง  

ถิรจรัส  (  Thirajaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองมั่นคง  

ทวีจรัส  (  Taweejaras  ,  Taveejaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่งขี้น  

ทีฆจรัส  (  Teekajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองนาน  

ธนจรัส  (  Tanajaras  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรือง  

ธีรจรัส  (  Teerajaras  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธิติจรัส  (  Thitijaras  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมีความมั่นคง  

นิธิจรัส  (  Nitijaras  )  แปลว่า  ผู้มีขุมทรัพย์รุ่งเรือง  

บุญจรัส  (  Bunjaras  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง  

ปิยจรัส  (  Piyajaras  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ปิยะจรัส  (  Piyajaras  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง  

ปิติจรัส  (  Pitijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง  

พรจรัส  (  Pornjaras  )  แปลว่า  ผู้มีพรรุ่งเรือง  

พิชัยจรัส  (  Pichaijaras  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง 

พีรจรัส  (  Peerajaras  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ภัทรจรัส  (  Pattarajaras  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  

ฤทธิจรัส  (  Rittijaras  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง  

วัชรจรัส  (  Watcharajaras  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ศิริจรัส  (  Sirijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง  

สุรจรัส  (  Surajaras  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

สุทธิจรัส  (  Suttijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันหมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ