ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กันยา

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กันยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กันยากนิษฐ์  (  Kanyakanis  ,  Kanyakanit  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กันยากนิฏฐ์  (  Kanyakanit  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กันยากาญจน์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กันยาขนิษฐ์  (  Kanyakhanis  ,  Kanyakhanit  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กันยาขนิฏฐ์  (  Kanyakhanit  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

กันยาเทวี  (  Kanyatewee  ,  Kanyatevee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  

กันยานาถ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง  

กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  

กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

กันยาพันธุ์  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กันยาพิชญ์  (  Kanyapich  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กันยารัชนี  (  Kanyaratchanee  )  แปลว่า  นางงามแห่งราตรี  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กันยาเรข  (  Kanyarekh  )  แปลว่า  นางงามดั่งวาด  

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

กันยาวัลย์  (  Kanyawan  ,  Kanyawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

แก้วกันยา  (  Kaeokanya  )  แปลว่า  นางแก้ว  

คนึงกันยา  (  Kanungkanya  )  แปลว่า  คิดถึงน้อง  

จารุกันยา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางน่ารัก  ,  นางงาม  

จุฑากันยา  (  Jutakanya  )  แปลว่า  ยอดหญิง  

จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิตรากันยา  (  Jittrakanya  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

ชไมกันยา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชามากันยา  (  Chamakanya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม    

ชุติกันยา  (  Chutikanya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ฐิติกันยา  (  Thitikanya  )  แปลว่า  นางงามดำรงอยู่  

ดนุกันยา  (  Danukanya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดนุชากันยา  (  Danuchakanya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ทิชากันยา  (  Tichakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

ธีรกันยา  ( Teerakanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทกันยา  (  Nantakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

เนตรกันยา  (  Netkanya  )  แปลว่า  นางผู้นำทาง  

บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางงามผู้มีความดี  

ประไพกันยา  (  Prapaikanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประภากันยา  (  Prapakanya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ,  นางผู้มีแสงสว่าง  

ปิยกันยา  (  Piyakanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ผกากันยา  (  Phakakanya  )   แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

พิมลกันยา  (  Pimolkanya  ,  Pimonkanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิสุทธิกันยา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางงามผู้หมดจด  

พีรกันยา  (  Peerakanya  )  แปลว่า  นางงามผู้กล้าหาญ  

พิมพ์กันยา  (  Pimkanya  )  แปลว่า  รูปนางงาม ,  แบบนางงาม  

พิศกันยา  (  Piskanya  )  แปลว่า  นางงาม  

ยลกันยา  (  Yonkanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

เยาว์กันยา  (  Yaokanya  )  แปลว่า  สาวงาม  

รุจิกันยา  (  Rujikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

ลดากันยา  (  Ladakanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

ศศิกันยา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทรา  

ศิรกันยา  (  Sirakanya  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สุวกันยา  (  Suwakanya  )  แปลว่า นางงามยิ่ง  

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สิรกันยา  (  Sirakanya  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

เสาวกันยา  (  Souwakanya  ,  Saowakanya  )  แปลว่า  นางงาม  

อาภากันยา  (  Arpakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์