ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ชัย

           ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ชัย หรือ ไชย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ  ,  ชนะ  

ชัยกานต์  (  Chaiyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักชนะ  

ชัยกฤตย์  (  Chaiyakrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติชนะ  

ชัยจรัส  (  Chaijaras  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่รุ่งเรือง  

ชัยชาญ  (  Chaichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ  

ชัยปทีป  (  Chaipateep  )  แปลว่า  โคมไฟแห่งการชนะ  

ชัยประทีป  (  Chaiprateep  )  แปลว่า  โคมไฟแห่งการชนะ  

ชัยพันธุ์  (  Chaiyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

ชัยพงศ์  (  Chaiyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

ชัยพงษ์  (  Chaiyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   

ชัยพัฒน์  (  Chaiyapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญชนะ  

ชัยภัทร์  (  Chaiyapat  )  แปลว่า  ชนะงาม  

ชัยภัสร์  (  Chaiyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองชนะ  

ชัยภาคย์  (  Chaiyapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีชนะ  

ชัยยศ  (  Chaiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีชนะ , ผู้มีเกียรติชนะ  ,  ผู้มียศชนะ  

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  ดีกว่า  ,  เจริญกว่า  

ไชยกานต์  (  Chaikan , Chaiyakan )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญกว่า  

ไชยกฤตย์  (  Chaiyakrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติเจริญกว่า  

ไชยคม  (  Chaiyakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมเจริญกว่า  

ไชยจรัส  (  Chaijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเจริญกว่า  

ไชยเชษฐ์  (  Chaichet  ,  Chaiches  )  แปลว่า  พี่เจริญกว่า  

ไชยพันธุ์  (  Chaiyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญกว่า  

ไชยพงษ์  (  Chaiyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญกว่า  

ไชยพงศ์  (  Chaiyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญกว่า  

ไชยพัฒน์  (  Chaiyapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า  

ไชยภัทร์  (  Chaiyapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงามกว่า  

ไชยภัสร์  (  Chaiyapas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองกว่า  

ไชยภาคย์  (  Chaiyapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีเจริญกว่า  

ไชยภาส  (  Chaiyapas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ไชยยศ  (  Chaiyos  )  แปลว่า  ผู้มียศเจริญกว่า  

กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงชนะ  

จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่ยั่งยืน  

ชนาชัย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ  

ชาญชัย  (  Chanchai  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ  

ฐิติชัย  (  Thitichai  )  แปลว่า  การชนะดำรงอยู่  

ณัฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ณัฏฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ดนุชัย  (  Danuchai  )  แปลว่า  ฉันชนะ  

ถิรชัย  (  Thirachai  )  แปลว่า  การชนะที่มั่นคง  

ทวีชัย  (  Taweechai  ,  Taveechai  )  แปลว่า  การชนะที่เพิ่มขึ้น  ,  การชนะที่มากขึ้น  

ธงชัย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ  

นันทชัย  (  Nantachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งการชนะ  

ปิยชัย  (  Piyachai  )  แปลว่า  การชนะอันเป็นที่รัก  

พัฒนชัย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  

พิสุทธิชัย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะอันหมดจด  

พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ  

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าชนะ  

พุทธิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาชนะ  

ภัทรชัย  (  Pattarachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม  

ภัสรชัย  (  Patsarachai  )  แปลว่า  การชนะที่รุ่งเรือง  

มนัสชัย  (  Manaschai  )  แปลว่า  ชนะใจ  

รัฐชัย  (  Rattachai  )  แปลว่า  แปลว่า  การชนะแห่งแว่นแคว้น  

ฤทธิชัย  (  Rittichai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจชนะ  

วนัสชัย  (  Wanaschai  )  แปลว่า  การชนะแห่งป่า  

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญชนะ  

ศิรชัย  (  Sirachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ  

ศิริชัย  (  Sirichai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญชนะ  

สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าชนะ  

อมรชัย  (  Amornchai  )  แปลว่า  การชนะอันยั่งยืน  

กิตติไชย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงเจริญกว่า 

ชนาไชย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า  

ฐิติไชย  (  Thitichai  )  แปลว่า  ความเจริญดำรงอยู่  

ณัฐไชย  (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ณัฏฐไชย  (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ดนุไชย  (  Danuchai  )  แปลว่า  ฉันเจริญกว่า  

ถิรไชย  (  Thirachai  )  แปลว่า  ความเจริญที่มั่นคง  

ทวีไชย  (  Taweechai  ,  Taveechai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มากขึ้น  

ธงไชย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงแห่งความเจริญ  

นันทไชย  (  Nantachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

นราไชย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า  

บุญไชย  (  Bunchai  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเจริญกว่า  

ปิยไชย  (  Piyachai   )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่าอันเป็นที่รัก   

พัฒนไชย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

พิสุทธิไชย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า  

พุฒิไชย  (  Puttichai  ) แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

พุทธิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเจริญกว่า    

ภัทรไชย  (  Pattarachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงามกว่า  

ภัสรไชย  (  Patsarachai  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองกว่า  

มนัสไชย  (  Manaschai  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความเจริญ  

เมธาไชย  (  Metachai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเจริญกว่า  

เมธีไชย  (  Meteechai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

รัฐไชย  (  Rattachai  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเจริญกว่า  

ฤทธิไชย  (  Rittichai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจเจริญกว่า  

เลิศไชย  (  Lerschai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่าดียิ่ง  

วนัสไชย  (  Wanaschai  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ  

วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า  

ศักดิ์ไชย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจเจริญกว่า  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญเจริญกว่า  

ศิรไชย  (  Sirachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญเลิศกว่า  

ศิริไชย  (  Sirichai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่ขวัญเจริญกว่า  

สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า  

อมรไชย  (  Amornchai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ