ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กัลยา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  , ดี  

กัลยากนิษฐ์  (  Kanlayakanis  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  

กัลยากนิฏฐ์  (  Kanlayakanit  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  

กัลยากานต์  (  Kanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กัลยาขนิษฐ์  (  Kanlayakhanis  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  

กัลยาขนิฏฐ์  (  Kanlayakhanit  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  

กัลยาณัฐ  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

กัลยาณัฏฐ์  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

กัลยานาถ  (  Kanlayanat  ,  Kanlayanath )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง  

กัลยานุช  (  Kanlayanuch  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  

กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  

กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

กัลยาพิชญ์  (  Kanlayapich  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

กัลยาพิมล  (  Kanlayapimol  ,  Kanlayapimon  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

กัลยาภัสร์  (  Kanlayapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ,  นางผู้มีแสงสว่าง  

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กัลยาเรข  (  Kanlayarekh  )  แปลว่า  นางงามดั่งวาด  

กัลยาวัลลี  (  Kanlayawanlee  ,  Kanlayawallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

จารุกัลยา  (  Jarukanlaya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก  

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน  

ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชนากัลยา  (  Chanakanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

ชุติกัลยา   (  Chutikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ฐิติกัลยา  (  Thitikanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้ดำรงอยู่  

ดนุกัลยา  (  Danukanlaya  )  แปลว่า  ฉันนางงาม  

ดุจกัลยา  (  Dujkanlaya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ทิชากัลยา  (  Tichakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนางงาม  

ธิดากัลยา  (  Tidakanlaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ธีรกัลยา  (  Teerakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทกัลยา  (  Nantakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

ประไพกัลยา  (  Prapaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประภากัลยา  (  Prapakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง  

พิศกัลยา  (  Piskanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลกัลยา  (  Pimolkanlaya  ,  Pimonkanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิสุทธิกัลยา  (  Pisuttikanlaya  )  แปลว่า  นางงามหมดจด  

เพ็ญกัลยา  (  Penkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เต็มไปด้วยความงาม  

รุจิกัลยา  (  Rujikanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้มีความรุ่งเรือง  

ลดากัลยา  (  Ladakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย  

ศศิกัลยา  (  Sasikanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามดี  ,  นางงามยิ่ง  

สุวกัลยา  (  Suwakanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

อาภากัลยา  (  Arpakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้มีแสงสว่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์