ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้ทำตามแบบแผน  ,  ผู้มีความประพฤติ  ,  ผู้มีจรรยา  

อาทิตยา  (  Artitaya  ,  Artittaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  วันแรกของสัปดาห์  

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี  

อาภากนิษฐ์  (  Arpakanis  ,  Arpakanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภากนิฏฐ์  (  Arpakanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภาขนิษฐ์  (  Arpakhanis  ,  Arpakhanit )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาญาดา  ( Arpayada  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาญาตา  (  Arpayata  ) ฺ แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาดารา  (  Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว  

อาภาทิพย์  (  Arpatip  ,  Arpathip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา  

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภานิภา  (Arpanipa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ  

อาภานิศา  (  Arpanisa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี  

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง  

อาภาประไพ  (  Arpaprapai  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

อาภาประภา  (  Arpaprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  

อาภาผกา  (  Arpaphaka  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งดอกไม้  

อาภาพันธุ์  (  Arpapan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแสงสว่าง  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรเป็นแสงสว่าง  

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาพิมล  (  Arpapimol  ,  Arpapimon  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ  

อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

อาภาภัทร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความสว่าง  

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภามาศ  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

อาภารัชนี  (  Arparatchanee  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี  

อาภารวี  (  Arparawee  ,  Arparavee  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

อาภารพี  (  Arparapee  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาเรขา  (  Arparekha  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาฤทัย  (  Arparutai  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งใจ  

อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความสว่าง  

อาภาลักษณา  (  Arpalaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

อาภาลักขณา  (  Arpalakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

อาภาลัคนา  (  Arpalakkana  )  แปลว่า  แสงแห่งเวลาอันเป็นมงคล  

อาภาลักษมี  (  Arpalaksamee  )  แปลว่า  แสงแห่งโชคลาภ 

อาภาลาวัณย์  (  Arpalawan  )  แปลว่า  แสงงาม  

อาภาวัลย์  (  Arpalawan  ,  Arpalawal  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  

อาภาวัลยา  (  Arpawanlaya  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  

อาภาวลัย  (  Arpawalai  )  แปลว่า  แสงแห่งกำไล  

อาภาวัลลี  (  Arpawanlee ,  Arpawallee  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

อาภาอร  (  Arpaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

อาภาอัปสร  (  Arpaapsorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า  

อาภาอำไพ  (  Arpaampai  )  แปลว่า  แสงงาม  

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  เจริญ  ,  งาม  

อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

อารี  (  Arree )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื่อแผ่  

ขวัญอาภา  (  Khwanarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

เครืออาภา  (  Kruaarpa  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความสว่าง  

จันทรอาภา  (  Jantaraarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

จารุอาภา  (  Jaruarpa  )  แปลว่า  แสงงาม  

จิตอาภา  (  Jitarpa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งใจ  

จิตร์อาภา  (  Jitarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างงดงาม  

จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างอันยั่งยืน  

ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง 

ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างดำรงอยู่  

กัญญาอาภา  (  Kanyaarpa  )  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาอาภา  (  Kanyaarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความสว่าง  

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง  ,  เหมือนรัศมี  

ดาริกาอาภา  (  Darikaarpa  )  แปลว่า  แสงดาว  

ทิชาอาภา  (  Tichaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  

ทิพาอาภา  (  Tipaarpa  )  แปลว่า  วันแห่งความสว่าง  

ธนอาภา  (  Tanaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง  

ธารอาภา  (  Tanarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งลำน้ำ  

นันทอาภา  (  Nantaarpa  )  แปลว่า  ผู้มียินดีในความสว่าง  

นิภาอาภา  (  Nipaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ  

บุญอาภา  (  Bunarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งความดี  

เบญจอาภา  (  Benjaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างห้า  

พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูปแสง  

เพียงอาภา  (  Piangarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง  

รุจิอาภา  (  Rujiarpa  )  แปลว่า  แสงงาม  

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

สิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม  

สกาวอาภา  (  Sakaoarpa  )  แปลว่า  แสงสะอาด  

อนงค์อาภา  (  Anongarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  

ชนาอารี  (  Chanaarree  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อ  ,  ผู้เผื่อแผ่  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ