ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จรัส

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จรัส  มีดังนี้  อาทิเช่น  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ,  สว่าง  ,  สุกใส  

จรัสกนา  (  Jaraskana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้รุ่งเรือง  

จรัสกนิฏฐ์  (  Jaraskanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

จรัสกนิษฐ์  (  Jaraskanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

จรัสกุล  (  Jaraskul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

จรัสขนิฏฐ์  (  Jaraskhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

จรัสขนิษฐ์  (  Jaraskhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

จรัสณัฏฐา  (  Jarasnatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

จรัสดารา  (  Jarasdara  )  แปลว่า  ดาวสุกใส  

จรัสทิพย์  (  Jarastip  ,  Jarasthip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  

จรัสธิดา  (  Jarastida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง  

จรัสนภา  (  Jarasnapa  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง  

จรัสนาฏ  (  Jarasnat  )  แปลว่า  นางรุ่งเรือง  

จรัสนรี  (  Jarasnaree  )   แปลว่า  นางรุ่งเรือง  

จรัสนาถ  (  Jarasnath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง  

จรัสประไพ  (  Jarasprapai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

จรัสประภา  (  Jarasprapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

จรัสผกา  (  Jarasphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้รุ่งเรือง  

จรัสพธู  (  Jaraspatoo  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จรัสพร  (  Jarasporn  )  แปลว่า  พรอันรุ่งเรือง  

จรัสพิมล  (  Jaraspimol  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

จรัสพัชรา  (  Jaraspatchara  )  แปลว่า  เพชรสุกใส  ,  เพชรน้ำงาม  

จรัสพัชรี  (  Jaraspatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จรัสภัทรา  (  Jaraspattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  

จรัสภัทร์  (  Jaraspat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

จรัสภรณ์  (  Jarasporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง  

จรัสมณี  (  Jarasmanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง  

จรัสมาศ  (  Jarasmas  )  แปลว่า  ทองอันสุกใส  

จรัสมาส  (  Jarasmas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันสุกใส  

จรัสมุก  (  Jarasmuk  )  แปลว่า  ไข่มุกอันรุ่งเรือง  

จรัสลดา  (  Jaraslada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

จรัสวัชรี  (  Jaraswatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จรัสวธู  (  Jaraswatoo  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จรัสวัลยา  (  Jaraswanlaya  ,  Jaraswallaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

จรัสวัลลี  (  Jaraswanlee  ,  Jaraswallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

จรัสวิมล  (  Jaraswimol  ,  Jaraswimon  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

จรัสศรี  (  Jarassree  ,  Jarassri  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จรัสหทัย  (  Jarashatai  )  แปลว่า  ใจสว่าง  

จรัสอาภา  (  Jarasarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีรุ่งเรือง  

เครือจรัส  (  Kruajaras  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

จารุจรัส  (  Jarujaras  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  

จันทร์จรัส  (  Janjaras  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เต็มดวง  

จิรจรัส  (  Jirajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยั่งยืน  

ชุติจรัส  (  Chutijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

ฐิติจรัส  (  Thitijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดำรงอยู่  

ดนุจรัส  (  Danujaras  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง  

ดุจจรัส  (  Dujjaras  )  แปลว่า  เหมือนรุ่งเรือง  

ดาราจรัส  (  Darajaras  )  แปลว่า  ดาวสุกใส  

ธัญญาจรัส  (  Tanyajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

นันทจรัส  (  Nantajaras  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง  

นิศาจรัส  (  Nisajaras  )  แปลว่า  ราตรีสว่าง  

พิมพ์จรัส  (  Pimjaras  )  แปลว่า  รูปรุ่งเรือง  

เพ็ญจรัส  (  Penjaras  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

พิสุทธิจรัส  (  Pisuttijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองสุกใส  

พุทธิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญารุ่งเรือง  

ศศิจรัส  (  Sasijaras  )  แปลว่า  ดวงจันทร์สุกใส  ,  ดวงจันทร์วันเพ็ญ  

สิริจรัส  (  Sirijaras  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญรุ่งเรือง  

สุวจรัส  (  Suwajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

อรจรัส  (  Ornjaras  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

อาภาจรัส  (  Arpajaras  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีรุ่งเรือง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ