ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่ารุ้ง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุ้ง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

รุ้ง  ( Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเป็นสายและเห็นโค้งติดขอบฟ้ามีเจ็ดสี ,  สีทั้งเจ็ด

ยังปรากฏในเพชร ,  เหยี่ยวชนิดหนึ่ง  

รุ้งกุล  (  Rungkul  ,  Rungkun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง  

รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งอันเป็นที่รัก  

รุ้งกาญจน์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งทอง  

รุ้งแก้ว  ( Rungkaeo  )  แปลว่า  ประกายเพชร  

รุ้งขจี  (  Rungkhajee  )  แปลว่า  รุ้งงาม  

รุ้งจรัส  (  Rungjaras  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร  

รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  ประกายเพชร  

รุ้งทิพย์  (  Rungtip  ,  Rungthip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา 

รุ้งธิดา  (  Rungtida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ้ง  

รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  สายรุ้งบนขอบฟ้า  

รุ้งประไพ  (  Rungprapai  )  แปลว่า  รุ้งงาม  

รุ้งประภา  (  Rungprapa  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร  

รุ้งพิชญา  (  Rungpitchaya  )  แปลว่า  รุ้งแห่งนักปราชญ์  

รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า  ประกายเพชร  

รุ้งภัสรา  (  Rungpassara  )  แปลว่า  รัศมีประกายเพชร  

รุ้งมณี  (  Rungmanee  )  แปลว่า  ประกายเพชร  

รุ้งรพี  (  Rungrapee  )  แปลว่า  รุ้งตะวัน  

รุ้งรัตน์  (  Rungrat  )  แปลว่า  รุ้งแก้ว  ,  ประกายเพชร  

รุ้งรัศมี  (  Rungratsamee  )  แปลว่า  ประกายเพชรที่กระจายออก 

รุ้งรำไพ  (  Rungrampai  )  แปลว่า  รุ้งตะวัน  

รุ้งรุจี  (  Rungrujee  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร  

รุ้งฤทัย  (  Rungrutai  )  แปลว่า  ใจรุ้ง  

รุ้งลดา  (  Runglada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง  

รุ้งวัลยา  (  Rungwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง  

รุ้งวัลลี  (  Rungwanlee  ,  Rungwallee  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง  

รุ้งวลัย  (  Rungwalai  )  แปลว่า  กำไลสีรุ้ง  

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม  

รุ้งอาภา  (  Rungarpa  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร  

รุ้งอำไพ  (  Rungampai  )  แปลว่า  รุ้งงาม  

เครือรุ้ง  ( Kruarung  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง  

ชไมรุ้ง  (  Chamairung  )  แปลว่า  รุ้งทั้งคู่  

ฐิติรุ้ง  (  Thitirung  )  แปลว่า  ประกายเพชรดำรงอยู่  

ดุจรุ้ง  (  Dujrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง  

นันทรุ้ง  (  Nantarung  )  แปลว่า  รุ้งแห่งความยินดี  

ผกายรุ้ง  (  Phakierung  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร  

พิมพ์รุ้ง  (  Pimrung  )  แปลว่า  รูปรุ้ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ