ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าศุลี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศุลี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ศุลีกุล  (  Suleekul  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  ,  เชื้อสายพระศิวะ  

ศุลีกานด์  (  Suleekan  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่รัก  

ศุลีกานต์  (  Suleekan  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่รัก  

ศุลีณัฐ  (  Suleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร  

ศุลีณัฏฐ์  (  Suleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร  

ศุลีทิพย์  (  Suleetip  ,  Suleethip  )  แปลว่า  พระอิศวรเป็นของเทวดา  

ศุลีนาถ  (  Suleenath  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่พึ่ง  

ศุลีพันธุ์  (  Suleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร  

ศุลีพัชร์  (  Suleepach  )  แปลว่า  เพชรพระอิศวร  

ศุลีภัสร์  (  Suleepas  )  แปลว่า  รัศมีพระอิศวร  

ศุลีภัทร์  (  Suleepat  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้ประเสริฐ  

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร  

ศุลีมาศ  (  Suleemas  )  แปลว่า  ทองพระอิศวร  

ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร  

ศุลีลักษณ์  (  Suleelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพระอิศวร  

ศุลีวรรณ  (  Suleewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งพระอิศวร  

ศุลีวัลย์  (  Suleewan  ,  Suleewal  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  

ศุลีวัลยา  (  Suleewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  

ขวัญศุลี  (  Khwansulee  )  แปลว่า  พระอิศวรแห่งความดี  ,  พระอิศวรแห่งความเจริญ  

เครือศุลี  ( Kruasulee  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  

ดุจศุลี  (  Dujsulee  )  แปลว่า  เหมิอนพระอิศวร  

ธิดาศุลี  (  Tidasulee  )  แปลว่า  ลูกหญิงพระอิศวร  

นันทศุลี  (  Nantasulee  )  แปลว่า  พระอิศวรมีความยินดี  

บุญศุลี  (  Bunsulee  )  แปลว่า  ความดีแห่งพระอิศวร  

พิมพ์ศุลี  (  Pimsulee  )  แปลว่า  รูปพระอิศวร  

พิชญ์ศุลี  (  Pichsulee  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร  

ยลศุลี  (  Yolsulee  )  แปลว่า  มองดูพระอิศวร  ,  มองดูศุลี  

รุจิศุลี  (  Rujisulee  )  แปลว่า  แสงพระอิศวร  

ลดาศุลี  (  Ladasulee  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  

วลัยศุลี  (  Walaisulee  )  แปลว่า  กำไลพระอิศวร  

อาภาศุลี  (  Arpasulee  )  แปลว่า  รัศมีพระอิศวร         

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "