ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าสุ

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น  

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  นางงาม  , ผู้เป็นที่รักงาม  

สุกานตา  (  Sukanta  )    แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

สุโกมล   (  Sukomol  ,  Sukomon  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม  

สุขจี  (  Sukhajee  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

สุจงกล  (  Sujongkol  )  แปลว่า  บัวงาม  ,  งามดั่งบัว  

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

สุจินดา  (  Sujinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี  

สุจินตา  (  Sujinta  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี  

สุจันทรา  (  Sujantra  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

สุไฉไล  (  Suchailai  )  แปลว่า  งามดี  

สุชามา  (  Suchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สุชีวัน  (  Sucheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  

สุญาดา  (  Suyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุญาตา  (  Suyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุญาณี  (  Suyanee  ) แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุฐิติ  (  Suthiti  )  แปลว่า  ความดีดำรงอยู่  

สุฐิติกานต์  (  Suthitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นมี่รักงามดำรงอยู่ 

สุดนุ  (  Sudanu  )  แปลว่า  ฉันดี  ,  ฉันงาม  

สุดนยา  (  Sudanaya )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สุดนุชา  (  Sudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สุดรุณี  (  Sudarunee  )  แปลว่า  สาวงาม  

สุดุลยา  (  Sudullaya  ,  Sudunlaya  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  ดีเสมอ  

สุทิชา  (  Suticha  ,  Suthicha  )  แปลว่า  คนดี  ,  คนงาม  

สุธิดา  (  Sutida  ,  Suthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม  ,  รุ่งเรืองดี  

สุธีรา  (  Suteera  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  มั่นคงดี  

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง  ,  ผู้มีความยินดีงาม  

สุนิสา  (  Sunisa  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้  , ราตรีงาม  

สุเบญจา  (  Subenja  )  แปลว่า  ห้าดี  

สุปทุม  (  Supatum  )  แปลว่า  บัวหลวงงาม  

สุประกาย  (  Suprakie  )  แปลว่า  ดาวงาม  

สุประณีต  (  Supraneet  )  แปลว่า  งามดียิ่ง  

สุประไพ  (  Suprapai  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

สุประภา  (  Suprapa  )  แปลว่า  สว่างดี  ,  แสงงาม  

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจดี  ,  ผู้มีชีวิตดี  

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  น่าเอ็นดูดี  ,  ผู้เผื่อแผ่ดี  

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุผาณิตา  (  Suphanita  )  แปลว่า  น้ำตาลดี  

สุพจี  (  Supajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุพฤกษา  (  Supruksa  )  แปลว่า  ป่างาม  

สุพรรษา  (  Supansa  )  แปลว่า  ฝนดี  

สุพิทยา  (  Supittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี  

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุพิริยา  (  Supiriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรดี  

สุพิมล  (  Supimol  ,  Supimon  )  แปลว่า  งามดี  ,  งามยิ่ง  

สุพิสุทธิ์  (  Supisut  )  แปลว่า  สุกใสดี  ,  หมดจดดี  

สุโพยม  (  Supayom  )  แปลว่า  อากาศดี  

สุไพลิน  (  Supailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม  

สุภัสรา  (  Supassara  )  แปลว่า  รัศมีงาม  

สุรัชนี  (  Suratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

สุรัตนา  (  Surattana  )  แปลว่า  แก้วงาม  

สุรุจิรา  (  Surujira  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  รุ่งเรืองงาม  

สุฤดี  (  Surudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

สุฤทัย  (  Surutai  )  แปลว่า  ใจดี  ,  ใจงาม  

สุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เชื้อสายดี  

สุวัชรี  (  Suwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุวัลยา  (  Suwanlaya  ,Suwallaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

สุวัลลี  (  Suwanlee  ,  Suwallee  )  แปลว่า  เครือเถาดี  ,  เชื้อสายดี  

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี  

สุวิภา  (  Suwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์  

สุอัญชลี  (  Suanchalee  )  แปลว่า  การไหว้ดี  

สุอังคณา  (  Suangkana  )  แปลว่า  นางงาม  

สุอาภา  (  Suarpa  )  แปลว่า  แสงงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์