ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร มีดังต่อไปนี้  อาทิเช่น  

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า  เพชร  

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชร  ,  เพชรพลอย  

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

ดุจเพชร  (  Dujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พัชรกนิฏฐ์  (  Patcharakanit  )  แปลว่า  น้องเพชร 

พัชรกนิฎฐ์ (  Patcharakanit  ,  Patcharakanid  )  แปลว่า  น้องเพชร  

พัชรกนิษฐ์  (  Patcharakanit  ,  Patchatakanis  )  แปลว่า  น้องพชร  

พัชรกันยา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

พัชรกัญญา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร 

พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พัชรผกาย  (  Patcharaphakie  )  แปลว่า  แสงเพชร  

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

พัชรสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

พัชราทิพย์  (  Patcharatip  ,  Patcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดุจเพชร  

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชราลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  เพชรน้ำหนึ่ง  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง   

จิราพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

ชุติพัชร์  (  Chutipach  )  แปลว่า  เพชรอันรุ่งเรือง  

ฐิติพัชร์  (  Thitipach  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ดนยาพัชร์  (  Danayapach  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ณพัชร์  (  Napach  )  แปลว่า  ที่เพชร  

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  )  แปลว่า  เพชร  

นันทพัชร์  (  Nantapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

พิสุทธิพัชร์  (  Pisuttipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัลยาพัชร์  (  Wanlayapach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรฉัน  

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรแก้ว 

มณีเรขา  (  Maneerekha  )  แปลว่า  เพชรงาม  

มณีลดา  (  Maneelada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

มณีวัลยา  (  Maneewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ภัสรามณี  (   Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

มยุรมณี  (  Mayuramanee  )  แปลว่า  นกยูงเพชร  

ยลมณี  (  Yolmanee  )  แปลว่า  มองดูเพชร  

รุจิรามณี  (  Rujiramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

รำไพมณี  (  Rampaimanee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรตะวัน  

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

รัตนากานต์  (  Rattanakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  ,  นางแก้ว  

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  ,  นางแก้ว  

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามดั่งเพชร  

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  ลูกหญิงเพชร  

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรีนาฏ  (  Patchareenat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

พิชญ์พัชรี  (  Pichpatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพียงพัชรี  (  Piangpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วิมลวัชรา  (  Wimolwatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริวัชรา  (  Siriwatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชรีวรรณ  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วิมลวัชรี  (  Wimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ