ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วิด

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  วิด  (  วิชญ์  ,  วิทย์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้  

กานต์วิชญ์  (  Kanwich  ,  Kanwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

กิตติวิชญ์  (  Kittiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้ายิ่ง  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ผู้มีชื่อเสียง  

คมวิชญ์  (  Komwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  

ฉลองวิชญ์  (  Chalongwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณัฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้  

ณัฏฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า นักปราชญ์ผู้รู้  

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์  

เดชวิชญ์  (  Dechwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ทวีวิชญ์  (  Taweewich  )  แปลว่า  มีนักปราชญ์เพิ่มขึ้น  

ธนวิชญ์  (  Thanawich  ,  Tanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สิน  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ปิติวิชญ์  (  Pitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ปิยวิชญ์  (  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วิชญพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญพร  (  Witchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้  

วิชญพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

เกรียงไกรวิทย์  (  Kriangkraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มากยิ่ง  

ธิติวิทย์  (  Thitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความมั่นคง  

นันทวิทย์  (  Nantawit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้  

ปิติวิทย์  (  Oitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้  

ปิยวิทย์  (  Piyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

รัฐวิทย์  (  Rattawit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความรู้  

ฤทธิวิทย์  (  Rittiwit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความรู้  

เลิศวิทย์  (  Lerswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

วัชรวิทย์  (  Watcharawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

วุฒิวิทย์  (  Wuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

ศิริวิทย์  (  Siriwit  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความรู้    

สุรวิทย์  (  Surawit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรู้  

สุวิทย์  (  Suwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี  

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ