วัชร ชื่อผู้หญิง

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัชร  หรือ  วัชรา  มีดังนี้  อาทิเชน  

วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชร์  (  Wat  ,  Wach  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรกานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร  

วัชรมณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรภัสรา  (  Watcharapassara  )  แปลว่า  แสงเพชร  

วัชรเรขา  (  Watchararekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัชรลดา  (  Watcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  เพชรแห่งความงาม  

วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชรารัตน์  (  Watchararat  )  แปลว่า  เพชร  

วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร  

วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชรีพันธุ์  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชรีรัตน์  (  Watchareerat  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรีวรรณ  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

จารุวัชรา  (  Jaruwatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิมพ์วัชรา  (  Pimwatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพียงวัชรา  (  Piangwatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญวัชรา  (  Penwatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร    

มณีวัชรา  ( Maneewatchara  )  แปลว่า  เพชร  

ยลวัชรา  (  Yolwatchara  )  แปลว่า  แลดูเพชร  

รพีวัชรา  (  Rapeewatchara  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

จารุวัชรี  (  Jaruwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม

พิมพ์วัชรี  (  Pimwatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพียงวัชรี  (  Piangwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญวัชรี  (  Penwatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

พิมลวัชรี  (  Pimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ยลวัชรี  (  Yolwatcharee  )  แปลว่า  แลดูเพชร  

รพีวัชรี  (  Rapeewatcharee  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วิมลวัชรี  (  Wimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ศศิวัชรี  ( Sasiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

ภัสราวัชร์  (  Passarawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

รุจิราวัชร์  (  Rujirawach  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  รุ่งเรืองดุจเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "