ทิพย์ ชื่อผู้หญิง

       ทิพย์ ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา  

ทิพย์กนา  (  Tipkana , Thipkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงเป็นของเทวดา  ,  ผู้เป็นของเทวดา  

ทิพย์กมล  (  Tipkamon , Tipkamol  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา  

ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ทิพย์กัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ทิพย์กัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา  

ทิพย์กานตา  (  Tipkanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา  

ทิพย์จิตรา  (  Tipjittra  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา  

ทิพย์ไฉไล  (  Tipchailai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา  

ทิพย์นรี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ทิพย์นิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  เสมอเป็นของเทวดา  

ทิพย์พิสุทธิ์  (  Tippisut  )  แปลว่า  หมดจดเป็นของเทวดา  

ทิพย์ภัสสร  (  Tippassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา  

ทิพย์รัชนี  (  Tipratchanee  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา  

ทิพย์รวี  (  Tiprawee  ,  Tipravee  ) แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา  

ทิพย์รัตนา  (  Tiprattana  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

ทิพย์รัศมี  (  Tipratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  ,  เครือเถาเป็นของเทวดา  

ทิพย์ลักษมี  (  Tiplaksamee  )  แปลว่า  โชคลาภเป็นของเทวดา  

ทิพย์วัชรี  (  Tipwatcharee  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

ทิพย์พัชรี  (  Tippatcharee  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา  

ทิพย์อาภา  (  Tiparpa  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ทิพย์อำไพ  (  Tipampai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ทิพย์อุษา  (  Tipusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองเป็นของเทวดา  

กำไลทิพย์  ( Kamlaitip  )  แปลว่า  กำไลเป็นเป็นของเทวดา  

ขจีทิพย์  (  Khajeetip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

เครือทิพย์  (  Kruatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

จงกลทิพย์  (  Jongkoltip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา  

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  )  แปลว่า  มงกุฏเป็นของเทวดา  

จารุทิพย์  (  Jarutip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา  ,  งามเแ็นของเทวดา  

ชไมทิพย์  (  Chamaitip  )  แปลว่า  ทั้งคู่เป็นของเทวดา  

ธารทิพย์  (  Tantip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา  

ฐิติทิพย์  (  Thititip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดาดำรงอยู่  

ดนุทิพย์  (  Danutip  )  แปลว่า  ฉันเป็นของเทวดา  

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา  , สวรรค์เป็นของเทวดา  

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา ,  สวรรค์เป็นของเทวดา   

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  

นิศาทิพย์  (  Nisatip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา  

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ประภาทิพย์  (  Prapatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ผกาทิพย์  (  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา  

ผกายทิพย์  (  Phakietip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา  

พรทิพย์  (  Porntip  )  แปลว่า  พรเป็นของเทวดา  

ภรณ์ทิพย์  (  Porntip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา  

พิมลทิพย์  (  Pimontip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

เพ็ญทิพย์  (  Pentip  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยของเทวดา  

เพียงทิพย์  (  Piangtip  )  แปลว่า  เหมือนเป็นของเทวดา  

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ลดาทิพย์  (  Ladatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  ,  เครือเถาเป็นของเทวดา  

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

ศศิทิพย์  (  Sasitip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  ขาวเป็นของเทวดา  ,  สะอาดเป็นของเทวดา  

สุธาทิพย์  (  Sutatip  )  แปลว่า  อาหารทิพย์เป็นของเทวดา  

อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเป็นของเทวดา  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ