พิชญ์ ชื่อผู้ชาย

          พิชญ์ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิชญ์  (  Pich  , Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญกานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิชญกุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญกรณ์  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด  

พิชญชาญ  (  Pitchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ  

พิชญนาท  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่เลื่องลือ  

จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

ชนาพิชญ์  (  Chanapich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชัยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์  

ไชยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า  

ฐิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ถิรพิชญ์  (  Thirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ธิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

นันทพิชญ์  (  Nantapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ปิยพิชญ์  (  Piyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก  

ปิติพิชญ์  (  Pitipich  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

พงษ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

พีรพิชญ์  (  Peerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พัชรพิชญ์  (  Patcharapich  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วีรพิชญ์  (  Weerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า    

วัชรพิชญ์  (  Watcharapich  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

สุรพิชญ์  (  Surapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ปฐมพิชญา  (  Patompitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

เลิศพิชญา  (  Lerspitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดียิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์