ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ผกา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  

ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นกระจุกมีสีต่างๆ  

ผกากุล  (  Phakakul  ,  Phakakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา  

ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้มีลักษณะดี  

ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  

ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกาวัลย์  (  Phakawan  ,  Phakawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  ,  ผู้เป็นเครือเถา  

ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกไม้เพชรพลอย  

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  

ผกามุก  (  Phakamuk  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ทำด้วยไข่มุก  

ผกาลักษมี  (  Phakalaksamee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งโชคลาภ  

ผกาวัชรี  (  Phakawatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

ผกาพัขรี  (  Phakapatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

เครือผกา  ( Kruaphaka  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

จารุผกา  (  Jaruphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  ช่อดอกไม้  ,  กลุ่มดอกไม้  ,  พวงดอกไม้  

ดุจผกา  (  Dujphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

บุญผกา  (  Bunphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความดี  

ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ประภาผกา  (  Prapaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งแสงสว่าง  

พิศผกา  (  Pisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ,  แลดูดอกไม้  

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  

เพียงผกา  (  Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้  

พวงผกา  (  Puongphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  

พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

ยลผกา  (  Yolphaka  ,  Yonphaka  )  แปลว่า  มองดูดอกไม้  

รุจิรผกา  (  Rujiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ลดาผกา  (  Ladaphaka  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  

วลัยผกา  (  Walaiphaka  )  แปลว่า  กำไลดอกไม้  

สกาวผกา  (  Sakaophaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สีขาว  ,  ดอกไม้สะอาด  

อำไพผกา  (  Ampaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

อาภาผกา  (  Arpaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์