ศักดิ์ ชื่อผู้ชาย

           ศักดิ์  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ , ความอุตสาหะ  ,  ที่พึ่ง  

ศักดิ์มนัส  (  Sakmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ทางใจ  

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความสำเร็จ  

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง  

เกรียงศักดิ์  (  Kriangsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง  

ไกรศักดิ์  (  Kraisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง  

ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่เลื่องลือ  

คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสามารถ  

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน  

จุฑาศักดิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่สุด  

จรัสศักดิ์  (  Jarassak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง  

เจษฎาศักดิ์  (  Jessadasak  )  แปลว่า  พี่มีความสามารถ  

เฉลิมศักดิ์  (  Chalermsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ  

เชษฐศักดิ์  (  Chettasak  ,  Chestasak  )  แปลว่า  พี่มีความเชี่ยวชาญ  

ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญกว่า  

ฐิติศักดิ์  (  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดำรงอยู่  

ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ  

ณัฏฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ  

ดนุศักดิ์  (  Danusak  )  แปลว่า  ฉันมีความสามารถ  

ถิรศักดิ์  (  Thirasak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งอันมั่นคง  

ทวีศักดิ์  (  Taweesak  ,  Taveesak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง  

ธนศักดิ์  (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและทรัพย์สิน  

ธนาศักดิ์  (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและทรัพย์สิน  

ธิติศักดิ์  (  Thitisak  ,  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความสามารถ  

นันทศักดิ์  (  Nantasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความยินดี  

นิธิศักดิ์  (  Nitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญดุจขุมทรัพย์  

ปิยศักดิ์  (  Piyasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันเป็นที่รัก  

ปิติศักดิ์  (  Pitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความอิ่มใจ  

ผจงศักดิ์  (  Phajongsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถตั้งใจทำให้ดี  

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความเชี่ยวชาญ  

พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ  

พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่หมดจด  

ฤทธิศักดิ์  (  Rittisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมีความสามารถ  

วัชรศักดิ์  (  Watcharasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดุจเพชร  

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ  

ศุภศักดิ์  (  Supasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ  

เศรษฐศักดิ์  (  Settasak  ,  Sestasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดีเลิศ  

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถกล้าหาญ  

สิทธิศักดิ์  (  Sittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความสำเร็จ  

สุทธิศักดิ์  (  Suttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันหมดจด  ,  ผู้เป็นที่พึ่งอันหมดจด  

อดิศักดิ์  (  Adisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง  

อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง  

อมรศักดิ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน  

อธิศักดิ์  (  Atisak ,  Athisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ