ชื่อที่มีคำว่า อำ

       ชื่อที่มีคำว่า อำ หรือ อัม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

อำพัน  (   Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหินมีสีเหลืองใส  

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  ,  สว่าง  

อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

อำไพทิพย์  (  Ampaitip  ,  Ampaithip  )  แปลว่า  สว่างเป็นของเทวดา  ,  งามเป็นของเทวดา  

อำไพนรี  (  Ampainaree  )  แปลว่า  นางงาม  

อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงาม  

อำไพนันท์  (  Ampainan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

อำไพณัฏฐ์  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

อำไพพันธุ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อำไพผกา  (  Ampaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

อำไพประภา  (  Ampaiprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

อำไพวรรณ  (  Ampaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

อำไพลักษณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงงาม  

อำไพสุดา  (  Ampaisuda  )  แปลว่า  นางงาม  

อำนวยภรณ์  (  Amnuoyporn  )  แปลว่า  ให้เครื่องประดับ

อัมพร  (  Amporn  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้ , สั่ง  

อำนวยพร  (  Amnuoyporn  )  แปลว่า  ให้พร

อำนาจ  (  Amnaj  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  สิทธิ  , กำลัง  

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก   

อำพนกุล  (  Amponkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อำพนพงษ์  (  Amponpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อำพนพงศ์  (  Amponpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อำพนพันธุ์  (  Amponpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อัมพวัน  (  Ampawan  )  แปลว่า  สวนมะม่วง  

อัมพวา  (  Ampawa  ,  Ampava  )  แปลว่า  สวนมะม่วง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ