ชื่อที่มีคำว่า สุธา

        ชื่อที่มีคำว่า  สุธา  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

สุธากัลยา  (  Sutakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  

สุธากันยา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  

สุธากัญญา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาชล  (  Sutachon  ,  Sutachol  )  แปลว่า  น้ำทิพย์  

สุธาธาร  (  Sutatan  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์  

สุธาทิพย์  (  Sutatip  ,  Sutathip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์เป็นของเทวดา 

สุธามณี  (  Sutamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำทิพย์  

สุธาพิสุทธิ์  (  Sutapisut  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ใสสะอาด  

สุธาผกา  (  Sutaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้น้ำทิพย์  

สุธามาส  (  Sutamas  )  แปลว่า  น้ำทิพย์พระจันทร์  

สุธานุช  (  Sutanuch  )  แปลว่า  น้องน้ำทิพย์  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   

สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  ,  น้ำทิพย์  ,  น้ำอมฤต   

สุธากานต์  (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกินอาหารทิพย์  

สุธาชนา  (  Sutachana  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาณัฐ  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาณัฏฐ์  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาดนัย  (  Sutadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาเทพ  (  Sutatep  )  แปลว่า  เทวดาผู้กินอาหารทิพย์  

สุธานันท์  (  Sutanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการกินอาหารทิพย์  

สุธาพงศ์  (  Sutapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาพงษ์  (  Sutapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กินอาหารทิพย์  

สุธาภัทร์  (  Sutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักกินอาหารทิพย์  

สุธาเลิศ  (  Sutalers  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์ดียิ่ง  

สุธาลักษณ์  (  Sutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกินอาหารทิพย์  

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์  คือ เทวดา         

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ