ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

กัลยาลักษณ์  (  Kanlayalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

จารุลักษณ์  (  Jarulak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก  

จิตราลักษณ์  (  Jittralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม  

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน  

จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยิ่ง  

จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะไรผมงาม  

ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ชุติลักษณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

ฐิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีดำรงอยู่  

ณัฏฐาลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์  

ดุจลักษณ์  (  Dujlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้าย  ,  ผู้มีลักษณะเหมือน  

ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

ปทุมลักษณ์  (  Patumlak  )  แปลว่า  บัวหลวง

ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้  

พิมพ์ลักษณ์  (  Pimlak  )  แปลว่า  รูปลักษณะดี  

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะวัยรุ่น  ,  สาวสวย  

ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีลักษณะดี  

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะสะอาด  

สิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีลักษณะดี  

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  ,  Saowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "