ชื่อที่มีคำว่า สินี

      ชื่อที่มีคำว่า  สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม  

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

สินีนุช  (  Sineenuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม  

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง  

จรัสสินี  (  Jarassinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีไรผมงาม  

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่  

ณัฏฐาสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง  

ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง  

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

ธนาสินี  (  Tanasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า  

นัดดาสินี  (  Naddasinee  )  แปลว่า  หลานสาว  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

พิมพ์สินี  (  Pimsinee  )  แปลว่า  รูปนาง  

เพ็ญสินี  (  Pensinee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางงาม  

เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  ,  นางผู้รุ่งเรือง  

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  นางผู้เป็นเครือเถา  

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

ลาวัณย์สินี  (  Lawansinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ศศินาสินี  (  Sasinasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์  ,  เทวดาผู้หญิง  

สิริสินี  (  Sirisinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ