ชื่อที่มีคำว่า จุ

       ชื่อที่มีคำว่า  จุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

จุฑากัลยา  (  Jutakanlaya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม  

จุฑาเครือ  (  Jutakrua  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาดนยา  (  Jutadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงยอด  

จุฑาชามา  (  Jutachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงยอด  

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  , Jutathip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา  

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง  

จุฑาประไพ  (  Jutaprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  ยอดงาม  

จุฑาประภา  (  Jutaprapa  )  แปลว่า  สว่างที่สุด  

จุฑาผกา  (  Jutaphaka  )  แปลว่า  ยอดดอกไม้  

จุฑาผกาย  (  Jutaphakie  )  แปลว่า  ยอดแห่งแสงกระจาย  

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา  

จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยอด  

จุฑาอาภา  (  Jutaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยอด  

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชร  ,  มีดแก้ว  

จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม  

จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม  

จุไรพรรณ  (  Juraipan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม  

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ไรผมแก้ว  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  มงกุฏ , ยอด ,  ที่สูง  ,  ชั้นบน  ,  ที่สุด 

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ยอดทอง  ,  มงกุฏทอง  

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จุฑาเจษฎ์  (  Jutajes  ,  Jutajet  )  แปลว่า  พี่คนโตที่สุด  ,  ยอดพี่  

จุฑาเชษฐ์  (  Jutachet  )  แปลว่า  พี่คนโตที่สุด  ,  ยอดพี่  

จุฑาดนัย  (  Jutadanai  )  แปลว่า  ยอดลูกชาย  

จุฑาเดช  (  Jutadech  )  แปลว่า  ผู้มีความชื่อเสียงที่สุด  

จุฑานันท์  (  Jutanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่สุด  

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด  

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด  

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จุฑาวัฒน์  (  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จุฑาวัจน์  (  Jutawat  ,  Jutawaj  )  แปลว่า  ยอดผู้กล่าวถ้อยคำ  

จุฑารัฐ  (  Jutarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเลิศ  

จุฑาอมร  (  Jutaamorn  )  แปลว่า  ยอดแห่งผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ