ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร  มีดังนี้  อาทิเช่น  

จิระ  (  Jira  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า  , ยั่งยืน  

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน  

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน

จิรกัญญา  ( Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน

จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน  

จิรจงกล  (  Jirajongkol  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน  

จิรจิตรา  (  Jirajittra )  แปลว่า  ผู้งดงามอันยั่งยืน 

จิรจรัส  (  Jirajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน  

จิรชนา  (  Jirachana  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

จิรณัฏฐา  (  Jiranatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ยั่งยืน  

จิรทิชา  (  Jiraticha  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

จิรทิพย์  (  Jirathip , Jiratip  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเป็นของเทวดา  

จิรทิพา  (  Jiratipa  )  แปลว่า  วันอันยั่งยืน  

จิรทิวา  (  Jiratiwa  )  แปลว่า  วันอันยั่งยืน  

จิรธัญญา  (  Jiratanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน  

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน  

จิรนภา  (  Jiranapa  )  แปลว่า  ฟ้าอันยั่งยืน  

จิรนารี  (  Jiranaree  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องยั่งยืน  

จิรเนตร  (  Jiranet  )  แปลว่า  ผู้นำทางอันยั่งยืน  

จิรนัดดา  (  Jiranadda  )  แปลว่า  หลานผู้ยั่งยืน 

จิรบงกช  (  Jirabongkoch  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน  

จิรปนัดดา  (  Jirapanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้ยั่งยืน 

จิรประไพ  (  Jiraprapai  )   แปลว่า  งามยั่งยืน  ,  งามนาน  

จิรประภา  (  Jiraprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  

จิรปรียา  (  Jirapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิรผกา  (  Jiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้อันยั่งยืน  

จิรผกาย  (  Jiraphakie  )  แปลว่า  แสงกระจายออกนาน  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จิรพร  (  Jiraporn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดีอันยั่งยืน  

จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน  

จิรภัสรา  (  Jirapassara  )  แปลว่า  แสงสว่างอันยั่งยืน  

จิรภัทรา  (  Jirapattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ยั่งยืน   

จิรมณี  (  Jiramanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จิรรัชนี  (  Jiraratchanee  )  แปลว่า  กลางคืนนาน   

จิรรังสิมา  (  Jirarangsima  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งดวงตะวัน  

จิรรุจิรา  (  Jirarujira  )  แปลว่า  งามนาน  ,  รุ่งเรืองนาน  

จิรลดา  (  Jiralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน  

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ยั่งยืน  

จิรวรรณ   (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จิรศศิ  (  Jirasasi  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งจันทรา  

จิรศศินา  (  Jirasasina  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งจันทรา

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิรสุชา  (  Jirasucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีที่ยั่งยืน  

จิรอร  (  Jiraorn  )  แปลว่า  งามนาน  ,  นางผู้ยั่งยืน  

จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  ความสว่างที่ยั่งยืน  

จิรอำไพ  (  Jiraampai  )  แปลว่า  สุกใสนาน  ,  สว่างนาน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง