ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า จารุ

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า จารุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ  

จารุกนิษฐ์  (  Jarakanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม  

จารุกนิฏฐ์  (  Jarukanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม  

จารุกนิฎฐ์  (  Jarukanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม  

จารุขนิษฐ์  (  Jarukhanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม  

จารุขนิฏฐ์  (  Jarukhanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม  

จารุขนิฎฐ์  (  Jarukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องน่ารัก  

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  ,  ผู้มีแสงงาม  

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก  

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม  

จารุดนุชา  (  Jarudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม  

จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก ,  ลูกหญิงงาม  

จารุนาฏ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุนาตย์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางน่ารัก  ,  นางงาม  

จารุวัลย์  (  Jaruwan  ,  Jaruwal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้น่ารัก  ,  เคริอเถางาม  

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จารุพิมล  (  Jarupimol  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จารุทิพย์  (  Jarutip  ,  Jaruthip  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเป็นของเทวดา  

จารุรวี  (  Jarurawee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

จารุเรขา  (  Jarurekha  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก  

จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง  

จารุวิมล  (  Jaruwimol  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

จารุพัฒน์  (  Jarupat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

จารุภัทร์  (  Jarupat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จารุวัฒน์  (  Jaruwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

จารุวุฒิ  (  Jaruwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

จารุรพี  (  Jarurapee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์