ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์  หรือ วิชญา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

วิชญากานต์   (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญากรณ์  (  Witchayakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฉลาด

สุวิชญา  (  Suwitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุรวิชญา  (  Surawitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ  

วิชญ์  (  Wich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ  

ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  ,  การชนะแห่งนักปราชญ์  

ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  ,  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า 

ฐิติวิชญ์  (  Titiwich  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งนักปราชญ์  

ณวิชญ์  (  Nawich  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พงษ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  นักปราชญ์ผู้เพียร  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วีรวิชญ์  (  Weerawich ,  Veerawich   )    แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  นักปราชญ์ผู้เพียร  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ภัควิชญ์  (  Pakkawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วรวิชญ์  (  Worrawich  ,  Vorrawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

สรวิชญ์  (  Sorrawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้แกล้วกล้า 

สุทธิวิชญ์  (  Suttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ