ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวัลยา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า วัลยา มีดังนี้  อาทิเช่น

วัลยา  (  Wanlaya  ,  Wallaya  )  แปลว่า  เครือเถา , ไม้เถา  ,  เชื้อสาย

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก  

วัลยากุล  (  Wanlayakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์  

วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์  

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา  

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

วัลยานาฏ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  

วัลยามณี  (  Wanlayamanee )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา  

วัลยาภัทร์  (  Wanlayapat  ) แปลว่า  เครือเถาน่ารัก

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา

วัลยาภัค  (  Wanlayapak  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเจริญ  

วัลยาวรรณ  (  Wanlayawan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม  

วัลยาพรรณ  ( Wanlayapan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม  

วัลยาพันธุ์  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย 

วัลยามาส  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์  

วัลยามาศ  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง

วัลยาพัชร์  (  Wanlayapach  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ