ชื่อที่มีความหมายว่า ฉัน

      ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  ฉัน  ,  ตน ( ตัวของตนเอง  )  ,

ตัว ,  ข้าพเจ้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ดุจดนุ  (  Dujdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  ,  คล้ายฉัน 

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน 

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน 

ดนุวัลย์  (  Danuwan  ,  Danuwal  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน 

ดนุวรรณ  (  Danuwan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม 

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม 

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง 

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน 

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องฉัน

ดนุเนตร  (  Danunet  )  แปลว่า  ดวงตาฉัน

ดนุหทัย  (  Danuhatai  )  แปลว่า  ดวงใจฉัน 

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วฉัน 

ดนุพันธุ์  (  Danupan  )  แปลว่า  เชื้อสายฉัน 

ดนุภัค  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี  ,  ฉันมีความเจริญ 

พิมพ์ดนุ  (  Pimdanu  )  แปลว่า  แบบฉัน ,  รูปฉัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ตน 

ดนู  (  Danoo  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ตน 

ตนุ  (  Tanu  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ตน 

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของฉัน 

ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉัน 

ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉัน 

ดนุกุล  (  Danukul  )  แปลว่า  เชื้อสายฉัน 

ดนุนาท  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันมีความบันลือ 

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุชาญ  (  Danuchan  )  แปลว่า  ฉันชำนาญ 

ดนุคม  (  Danukom  )  แปลว่า  ฉันอ่อนน้อม

ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความเจริญ

ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก 

ดนุภัสร์  (  Danupas  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  ,  ฉันมีความรุ่งเรือง 

ดนุวัฒน์  (  Danuwat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ 

ถิรดนุ  (  Thiradanu  )  แปลว่า  ฉันแข็งแรง  ,  ฉันมั่นคง 

ดนุอมร  (  Danuamorn  )  แปลว่า  ฉันยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง