ชื่อที่มีความหมายว่าเลิศ

     ชื่อที่มีความหมาย หรือ  มีคำแปลว่า เลิศ  ส่วนมากมักพบใน

ชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิเช่น 

วิศิษฎ์  (  Wisit  ,  Visit    )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม

วิศิษฎ์กุล  (  Wisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

วิศิษฎ์พันธุ์  (  Wisitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

วิศิษฎ์ชัย  (  Wisitchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ  ,  การชนะเลิศ

พงศ์วิศิษฎ์  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

พงษ์วิศิษฎ์  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  วิเศษ 

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง  ,  เจริญยิ่ง

พิเชฐพงศ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐยิ่ง 

พงษ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า เชื้อสายประเสริฐยิ่ง 

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  วิเศษ 

พิสิฐกุล  (  Pisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

พิสิฐพงศ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

พิสิฐพงษ์  ( Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

พิศิษฎ์  (  Pisit  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ ,  ยอดเยี่ยม

ภัทร  (  Pat  ,  Pattara  )  แปลว่า  ประเสริฐ ,  เจริญ , ดี  ,  น่ารัก  ,  งาม 

ภัทรกานต์  (  Pattarakan  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เจริญ  ,  ดี  , น่ารัก  ,  งาม 

ภัทร์พงศ์ (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

ภัทร์พงษ์  (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

พงษ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

เยี่ยม  (  Yiam  )  แปลว่า  เลิศ  , เด่น  ,  ยิ่ง  , 

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง 

เลิศลักษณ์  (  Lerslak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง

เศรษฐ์  (  Ses  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  ประเสริฐ 

เศรษฐา  (  Sesta  ,  Sestha  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  ประเสริฐ 

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  พิเศษ 

อัคร  (  Akkara  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ยอด 

อัครพงศ์  (  Akkarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ 

อัครพงษ์  (  Akkarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ 

อัครา  (  Akkara  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ยอด 

อรรค  (  Ak  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ยอด 

อรรคพงศ์  (  Akkapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ 

อรรคพงษ์  (  Akkapong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ 

อุดม  (  Udom  )  แปลว่า  เลิศ ,  ยิ่ง  ,  สูงสุด  ,  บริสุทธิ์ 

อุดมลักษณ์  (  Udomlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเลิศ 

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  ดีกว่า  ,  เจริญกว่า 

ไชยกานต์  (  Chaiyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญกว่า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์