ชื่อที่มีความหมายว่า เพชร

     ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เเก้วหินมีค่า  ,  เพชรพลอย 

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

ลดาพัชรี  (  Ladapatcharee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร 

พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร 

เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

เพชรมณี  (  Pechmanee  )  แปลว่า  เพชร 

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร 

ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร 

เพ็ญเพชรา  (  Penpetchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร 

สร้อยเพชร  (  Soypech  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรที่ทำเป็นสายยาวๆ

แหวนเพชร  (  Waenpech  ,  Vaenpech  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรที่ทำเป็นวงกลมสำหรับสวมนิ้ว

กำไลเพชร  (  Kanlaipech  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรที่ทำเป็นวงกลมสำหรับสวมข้อมือ

กันยาพัชร์  (  Kannyapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร 

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร 

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่า มีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ 

พงศ์เพชร  (  Pongpech  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร 

พงษ์เพชร  (  Pongpech  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร 

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร 

จิรพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

พนาพัชร์  (  Panapach  )  แปลว่า  ป่าเพชร 

ณัฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ฐิติพัชร์  (  Titipach ,  Thitipach  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งเพชร 

ธิติพัชร์  (  Titipach  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดุจเพชร 

ชุติพัชร์  (  Chutipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความรุ่งเรือง 

ดนุพัชร์  (  Danupach  )  แปลว่า  เพชรฉัน 

พรพัชร์  (  Pornpach  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ