ชื่อที่มีคำว่า กร

      ชื่อที่มีคำว่า กร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  กระพุ่มมือคล้ายดอกบัว ,

รัศมีบัว

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้ 

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้ 

ชุติกร  (  Chutikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความรุ่งเรือง 

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กร  (  Korn  )  แปลว่า  มือ  ,  ผู้ทำ  ,  รัศมี  ,  แสง  ,  แสงเดือน  ,  แสงตะวัน 

กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีกลุ่มดาวรูปปู

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีดาวกลุ่มรูปปู 

กรวิทย์  (  Korrawit  )  แปลว่า  แสงแห่งความรู้ 

กรวิชญ์  (  Korrawich  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

วงศกร  (  Wongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

ฐิติกร  (  Thitikorn  ,  Titikorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งผู้สร้าง 

ธิติกร  (  Titikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความอิ่มเอิบ

ณัฐกร  (  Nattakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐกร  (  Nattakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ถิรกร  (  Thirakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความมั่นคง 

ทิชากร  (  Tichakorn  )  แปลว่า  นก

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ธนกร  (  Tanakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำทรัพยฺสิน 

พนัสกร  (  Panassakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างป่า 

พลากร  (  Palakorn  )  แปลว่า  กองทหารเป็นจำนวนมาก 

ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภัสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง คือ  ดวงอาทิตย์ 

มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  ผู้ทำน้ำหวาน  คือ  แมลงผึ้ง 

พิชญ์กร  (  Pitchakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง