ชื่อที่มีคำว่า ยา หรือ ญา

     ชื่อที่มีคำว่า ยา หรือ ญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ 

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ 

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ 

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ 

มัศยา  (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา 

วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

รมณียา  (  Rommaneeya  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ 

รัถยา  (  Rattaya  )  แปลว่า  ทางเดิน 

พณิชยา  (  Panitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย 

สวรรยา  (  Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  , งาม  , เจริญ 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง 

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ไชยา (  Chaiya  )  แปลว่า  เจริญกว่า 

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สนธยา  (  Sontaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ

ปรัชญา  (  Prachaya  )  แปลว่า  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง 

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดขั้นความรู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้ 

ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ข้อตกลง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ