ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า เชื้อสายลูกชาย

   ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า เป็นเชื้อสายของลูกชาย  มีดังนี้ 

อาทิเช่น 

ดนุชชีวัน  (  Danuchcheewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นชีวิตลูกชาย 

ดนุชพร  (  Danuchporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ลูกชาย 

ดนุชภรณ์  (  Danuchporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับลูกชาย

ดนุชพันธุ์  (  Danuchpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนุชลดา  (  Danuchlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  , ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย 

ดนุชวัลยา  (  Danuchwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย 

ดนุชลักษณ์  (  Danuchlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะลูกชาย

พิมพ์ดนุช  (  Pimdanuch  )  แปลว่า  แบบลูกชาย  ,  เหมือนลูกชาย 

ปานดนุช  (  Pandanuch  )  แปลว่า  เหมือนลูกชาย 

ดุจดนุช  (  Dujdanuch  )  แปลว่า  เหมือนลูกชาย  ,  คล้ายลูกชาย

ลดาดนุช  (  Ladadanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย 

วัลยาดนุช  (  Wanlayadanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย 

ชีวันดนุช  (  Cheewandanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นชีวิตลูกชาย 

เพ็ญลดาดนุช  (  Penladadanuch  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสายลูกชาย 

เรณูดนุช  (  Renoodanuch  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย 

เครือดนุช  (  Kruadanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ