ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า เกตุ

    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า เกตุ หรือ  มีคำว่า เกตุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความ

รุ่งเรือง 

เกตุลดา  (  Ketlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง  ,  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุกมล  (  Ketkamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันรุ่งเรือง 

เกตุกัลยา  (  Ketkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุกันยา  (  Ketkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุทิชา  (  Ketticha  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุธัญญา  (  Kettanya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง 

เกตุธิดา  (  Kettida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุประภา  (  Ketprapa   )  แปลว่า  ผู้มึแสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง 

เกตุประไพ  (  Ketprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม 

เกตุผกา  (  Ketphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความรุ่งเรือง 

เกตุผกาย  (  Ketphakie  )  แปลว่า  ดาวแห่งความรุ่งเรือง 

เกตุพธู  (  Ketpatoo,  Ketpathoo  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุมณี  (  Ketmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความรุ่งเรือง 

เกตุวัลยา  (  Ketwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุอาภา  (  Ketarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความรุ่งเรือง

อรเกตุ  (  Orraket  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  สิ่งอันรุ่งเรือง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ผู้นำ  ,  ดาวหาง 

เกตุกานต์  (  Ketkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง 

เกตุขจร  (  Ketkhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งดวงตะวัน 

เกตุไชย  (  Ketchai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดี 

เกตุณัฐ  (  Ketnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุณัฏฐ์  (  Ketnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 

เกตุทวี  (  Kettawee  ,  Kettavee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองมากขึ้น 

เกตุธนา  (  Kettana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีความรุ่งเรือง 

เกตุอนันต์  (  Ketanan  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง

ถิรเกตุ  (  Thiraket  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันมั่นคง 

นิธิเกตุ  (  Nitiket  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์อันรุ่งเรือง 

ปิยเกตุ  (  Piyaket  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง 

พงศ์เกตุ  (  Pongket  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง 

พงษ์เกตุ  (  Pongket  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง 

พัฒนเกตุ  (  Pattanaket  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 

วัฒนเกตุ  (  Wattanaket  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 

พีรเกตุ  (   Peeraket  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรุ่งเรือง 

วีรเกตุ  (  Weeraket  ,  Veeraket  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรุ่งเรือง

ธีรเกตุ  (  Teeraket  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ