ชื่อที่มีความหมายว่า ความรู้

     ชื่อที่มีความหมายว่า ความรู้ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิชาทิพย์  (  Pichatip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา

พิชาสินี  (  Pichasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้

พิชาวัลยา  (  Pichawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรู้

พิชาลดา  (  Pichalada  )  แปลว่า  เครือเถามีความรู้ 

พิชาภรณ์  (  Pichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

เพ็ญพิชา  (  Penpicha  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรู้ 

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

สุวพิทย์  (  Suwapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  รอบรู้ 

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  รู้ 

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  รู้ชัดเจน 

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดขั้นความรู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง 

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้ 

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรู้ทั่ว  ,  ความรอบรู้ 

พุทธิ  (  Putti  )  แปลว่า  ปัญญา 

พุทธิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา 

พุทธิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา 

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

พิชากานต์  (  Pichakan  )  แปลว่า  ความรู้อันเป็นที่รัก 

พิชาพงศ์  (  Pichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้ 

พิชาพงษ์  (  Pichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้ 

เมธา  (  Meta  ,  Metha   )  แปลว่า  ปัญญา  ,  รอบคอบ  ,  ความฉลาด 

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา 

เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมความรู้ 

วิทยา  (  Wittaya  ,  Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

ศุภวิทย์  (  Supawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ 

วิชา  (  Wicha  )  แปลว่า  ความรู้ 

วุฒิ  (  Wut  ,  Wutti  )  แปลว่า  ความรู้  ,  ความงอกงาม  ,  ความเจริญ 

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  ,  เชื้อสายมีความเจริญ 

วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  ,  เชื้อสายมีความเจริญ 

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความสามารถ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ