ชื่อผู้ชายที่มีความหมายว่า งาม

     ชื่อผู้ชายที่มีความหมาย  หรือ  มีคำแปลว่า  งาม  มีดังนี้  อาทิเช่น

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม 

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

จรูญกุล  (  Jaroonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

จรูญพงศ์  (  Jaroonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

จรูญพงษ์  (  Jaroonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  งาม 

ประเจิด  (  Prajerd  )  แปลว่า  งาม 

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม 

พิจิตรพงศ์  (  Pijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พิจิตรพงษ์  (  Pijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม 

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  งาม 

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม 

ยรรยง  (  Yanyong  )  แปลว่า  งามสง่า  ,  กล้าหาญ 

รมย์  (  Rom  )  แปลว่า  งาม , น่าบันเทิงใจ 

ศุภรมย์  (  Supparom  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดีงาม

รจน์  (  Roj  )  แปลว่า  งาม 

ศุภรจน์  (  Supparoj  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดีงาม 

โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  ความงาม 

โสภณ  (  Sopon  )  แปลว่า  งาม 

สะอาง  (  Sa-ang )  แปลว่า  งามสะอาด 

สะอิ้ง  (  Sa-ing  )  แปลว่า  งามน่าดู 

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ 

วุฒิสัณห์  (  Wuttisan  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม 

สุรสัณห์  (  Surasan  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ  ,  งามกล้าหาญ

อะเคื้อ  (  Akua  )  แปลว่า  งาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์