ชื่อที่มีความหมายว่า ทอง

    ชื่อที่มีความหมาย หรือ แปลว่า  ทอง หรือ ทองคำ มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กนกกร  (  Kanokkorn  )  แปลว่า  กำไลทองคำ

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  กำไลทองคำ

กนกลดา  (  Kanoklada  ) แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทองคำ

กนกวัลยา  (  Kanokwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทองคำ

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

พิมพ์กนก  (  Pimkanok  )  แปลว่า  รูปทอง

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้

จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง

รุจากาญจน์  (  Rujakan  )  แปลว่า  สว่างดั่งทอง

รุจิรากาญจน์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งทอง  ,  งามดั่งทอง

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทอง

ชไมกาญจน์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ทองคำทั้งคู่

ชุติกาญจน์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งทองคำ  ,  ดวงดาวทองคำ

เฌอกาญจน์  (  Cherkan  )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ

ดุจกาญจน์  (  Dujkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง

ธิติกาญจน์  (  Titikan  ,  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มเอิบดั่งทองคำ 

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ 

ชมพูนุท  (  Chompoonuch  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  จันทร์งามดั่งทอง

สกาวกาญจน์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  ทองคำขาว

อรกาญจน์  (  Orrakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างดั่งทอง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

กนกภัสร์  (  Kanokpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดั่งทอง

กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง

กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง

กนกพงษ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง

กนกพัฒน์  (  Kanokpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งทอง

กนกวัฒน์  (  Kanokwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งทอง

กนกภัทร์  (  Kanokpat  )  แปลว่า  งามดั่งทอง

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ

ฐิติกาญจน์  (  Titikan  ,  Thitikan  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งทองคำ

ณกาญจน์  (  Nakan  )  แปลว่า  ที่ทองคำ

ธนกาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สิน

นันทกาญจน์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีดั่งทองคำ

นพคุณ  (  Noppakun  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  ทอง

สุวรรณ  (  Suwan  )  แปลว่า  ทอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์