ชื่อที่มีคำว่า อร นำหน้า หรือ มีคำว่า อร

    ชื่อที่มีคำว่า อร นำหน้า หรือ มีคำว่า อร มักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้

 อาทิเช่น 

อร  (  Orn )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  งาม  ,  สวย

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม 

อรสุดา  (  Ornsuda  )  แปลว่า  นางงาม 

อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางงาม

อรธิดา  (  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม 

อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  ,  นางฟ้า 

อรนรี  (  Ornnaree  )  แปลว่า  นางงาม 

อรประภา  (  Ornprapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

อรประไพ  (  Ornprapai  )  แปลว่า  นางงาม 

อรพิมล  (  Ornpimol  )  แปลว่า  นางงาม 

อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม 

อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

อรมณี  (  Ornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว 

อรรัชนี  (  Ornratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม 

อรรุจิรา  (  Ornrujira  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางรุ่งเรือง 

อรอุษา  (  Ornusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองงาม

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล 

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย 

อรชร  (  Orrachon  )  แปลว่า  งาม 

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว 

อรพิชญา  (  Orrapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

อรวรรณ  ( Orrawan  )  แปลว่า  นางงาม 

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปว่า  นางงาม 

อรภัสร์  (  Orrapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

อรพิมพ์  (  Orrapim  )  แปลว่า  รูปงาม  ,  รูปนาง 

อรลักษณ์  (  Orralak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

จารุอร  (  Jaruorn  )  แปลว่า  นางงาม 

ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  ,  ดวงจันทร์งาม 

สกาวอร  (  Sakaoorn  )  แปลว่า  นางสะอาด  ,  งามสะอาด  ,  ขาวสวย 

อิงอร  (  Ingorn  )  แปลว่า  เคล้าเคลีย  ,  แนบนาง

เอมอร  (  Emorn  )  แปลว่า  นางงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ