ชื่อที่มีความหมายว่า นางงาม

     ชื่อที่มีความหมายว่า นางงาม  มีดังนี้  อาทิเช่น 

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม 

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม 

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม 

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม 

นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม 

นวลระหง  (  Nuolrahong  ,  Nuonrahong  )  แปลว่า  นางรูปงาม 

นวลหง  (  Nuolhong  ,  Nuonhong  )  แปลว่า  นางผิวงาม 

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง

สิริบังอร  (  Siribangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาวสวย 

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาวสวย 

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสวย  ,  นางงาม

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย  ,  นางงาม

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,   นางผู้มีผิวขาว 

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์